Skip to main content
EURES
Zpráva22. prosince 2021Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Jak podpořit dobré pracovní podmínky zaměstnanců po odeznění pandemie COVID-19

Dobré pracovní podmínky se během pandemie stávají stále populárnějším tématem, protože zaměstnanci po celém světě se při práci z domova snaží najít novou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Přečtěte si pět našich nejdůležitějších tipů, jak po krizi zajistit bezpečnost a zdraví zaměstnanců.

How to foster wellbeing among employees post COVID-19
How to foster wellbeing among employees post COVID-19
EURES
  1. Zajistěte, aby se vaši zaměstnanci cítili bezpečně

V současné pandemii se řada lidí obává rizik spojených s opuštěním domu a kontaktem s velkými skupinami lidí. Je důležité uklidnit zaměstnance a rovněž zavést správná pravidla, aby se při práci a na pracovišti cítili bezpečně. Může jít například o systém pro rezervaci pracovních stolů, omezení počtu osob na pracovišti, poskytování dezinfekčních prostředků, roušek a respirátorů, každodenní důkladný úklid pracoviště, umožnění zaměstnancům pracovat z místa, kde se cítí pohodlně, a dotazování týkající se toho, co by jim v budoucnu více vyhovovalo.

  1. Naslouchejte svým zaměstnancům

Nejjednodušší způsob zjišťování toho, jak se někdo cítí, je promluvit si s ním přímo. Organizování pravidelných virtuálních nebo osobních setkání k výměně novinek může lidem výrazně zlepšit den. Díky přátelským rozhovorům zaměstnanci dostanou příležitost sdělit vám, zda se potýkají s nějakými problémy, a vy jim tak můžete pomoci najít řešení dříve, než se problém zhorší. Pokud vyslyšíte obavy zaměstnanců, zlepšíte celkově pracovní podmínky a morálku zaměstnanců na pracovišti. Mezi další způsoby zjišťování toho, jak se lidé cítí, patří anonymní průzkumy, skupinové diskuse a formuláře zpětné vazby.

  1. Vytvořte a podporujte možnosti vyžádání poradenství

Ať už se někdo potýká s problémem v práci nebo doma, může mu pomoci, pokud si o tom má s někým promluvit. Můžete například vytvořit tým dobrovolníků pro dobré pracovní podmínky, se kterými mohou zaměstnanci vést důvěrné rozhovory a které mohou žádat o poradenství. Nemusí chtít mluvit s někým z vlastního týmu, proto se snažte zapojit lidi z různých oddělení. Můžete poskytnout školení o dobrých pracovních podmínkách a zlepšit tak připravenost zaměstnanců na poskytování podpory ostatním a kvalitu jejich poradenství.

  1. Zařaďte duševní zdraví mezi priority

V současnosti se na pracovišti o duševním zdraví a dobrých pracovních podmínkách mluví otevřeněji. Mnoho zaměstnavatelů podniklo kroky k tomu, aby se toto téma stalo prioritou, a zahrnuli toto téma do svých pracovních podmínek, například tím, že ho zařadili mezi důvody k výběru dovolené a zavedli opatření k udržení dobrých pracovních podmínek. Mimo jiné se jedná o nabídku podpory, například poradenství pro ty, kteří se potýkají s problémy. Podpora dobrých pracovních podmínek a zvyšování povědomí o těchto podmínkách na pracovišti může pomoci předcházet duševním onemocněním a zajistit bezpečnost zaměstnanců a to, aby byli šťastnější a ve větším bezpečí.

  1. Přijměte změny způsobené pandemií

Pandemie s sebou přinesla mnoho změn, zejména pokud jde o práci. Z toho plyne značná nejistota zaměstnanců. Je to ale také příležitost k rozvoji podniků. Restrukturalizace, změna zaměření a obnova mohou být vzrušující a vést k rozšíření příležitostí zaměstnanců. Pokud tyto změny přijmete a přizpůsobíte se jim, váš tým se nebude znepokojovat. Naopak, bude motivovaný a bude se těšit na budoucnost. Využití nových změn vám také pomůže připravit vaši organizaci na budoucnost. Například můžete pokračovat v efektivním využívání on-line platforem a nabízet flexibilní nebo hybridní pracovní podmínky.

Další informace o řízení zaměstnanců po pandemii COVID-19 si přečtěte v našem článku Jak motivovat zaměstnance vracející se do práce po pandemii COVID-19.

 

Související odkazy:

Jak motivovat zaměstnance vracející se do práce po pandemii COVID-19

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Najděte si svého poradce EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
Rady a tipy
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.