Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
EURES
Nyhetsartikel16 november 2018Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Hur påverkas du av odeklarerat arbete i EU?

Odeklarerat arbete i den så kallade svarta ekonomin står för omkring 15 procent av Europas totala ekonomi. EU vidtar åtgärder mot detta genom det europeiska forumet mot odeklarerat arbete. Men exakt vad är odeklarerat arbete, varför är forumet viktigt och hur kan det hjälpa dig som arbetstagare i EU?

How does undeclared work in the EU affect you?
European Union

Exakt vad är odeklarerat arbete?

Odeklarerat arbete eller svartarbete är arbete som är lagligt till sin natur men som inte deklareras till myndigheterna. Det betecknas ofta som ”pengar i handen-arbete” och är vanligt inom byggbranschen, städning, barnpassning samt hotell- och restaurangnäringen.

Vad gör forumet?

För EU är det en prioriterad fråga att bekämpa odeklarerat arbete. Därför inrättades ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att bekämpa odeklarerat arbete under 2016.

I forumet möts organisationer från alla delar av EU, bland annat arbetsmarknads-, skatte- och socialförsäkringsmyndigheter, för att samarbeta över gränserna och utbyta information, kunskap och goda exempel.

Målet är framför allt att omvandla odeklarerat arbete till deklarerat arbete och skapa rättvisa och effektiva arbetsmarknader och välfärdssystem. Det kommer att bidra till bättre levnads- och arbetsvillkor för alla som bor i EU.

Varför måste vi få bukt med odeklarerat arbete?

Det kan tyckas harmlöst att få betalt direkt i handen eller göra jobb ”vid sidan av”, och det kanske också känns som det enda alternativet på en tuff arbetsmarknad. Det kan dock få stora konsekvenser och missgynna arbetstagare.

Om ditt jobb är odeklarerat kan du

  • få låg lön (ofta under lagstadgad minimilön),
  • jobba för mycket eller ha oregelbundna arbetstider,
  • ha dåliga eller osäkra arbetsförhållanden och lågkvalificerat jobb,
  • sakna arbetstagarrättigheter såsom semester och sjuklön,
  • sakna pension och arbetslöshetsersättning,
  • ha sämre anställningstrygghet och färre möjligheter till kompetensutveckling eller formell anställning.

Mitt jobb kanske är odeklarerat. Vad borde jag göra då?

Om du är orolig för att ditt jobb är odeklarerat kan du gå in på forumets webbplats för att se vilka lagar som gäller i ditt land och kontrollera om du och din arbetsgivare följer dem.

Om du tror att din arbetsgivare eller en annan organisation har anställda som arbetar utan att vara deklarerade, så hittar du information om hur du kan rapportera detta till behöriga myndigheter.

Välj land i rullgardinsmenyn. Där finns webbplatser och telefonnummer för varje land.

Är det min uppgift att agera?

EU:s motto är att odeklarerat arbete är allas problem. Anledningen är att odeklarerat arbete innebär obetalda skatter, vilket i sin tur innebär att det saknas pengar till viktiga offentliga tjänster såsom arbetslöshets-, hälso- och sjukvårds- samt pensionssystem. Det blir en kedjereaktion som påverkar alla aktörer i samhället, särskilt de mest utsatta.

Du kan bidra till att få stopp på odeklarerat arbete genom att rapportera det. Du kan också få råd om hur du går från odeklarerat arbete till en formell anställning.

Självfallet är det inte endast arbetstagarnas ansvar att förebygga odeklarerat arbete – alla måste hjälpas åt. Det är oerhört viktigt att arbetsgivare följer landets lagar och bestämmelser. EU stöttar också enskilda medlemsländer att agera på regeringsnivå.

Var kan jag få reda på mer?

Mer information om forumet finns i den här videon eller så kan du besöka forumets webbplats. Du kan få ytterligare information genom att prenumerera på nyhetsbrevet om odeklarerat arbete eller titta i webbplatsens bibliotek med användbara resurser.
 

Länkar:

Nationella verktyg för att rapportera odeklarerat arbete

Europeiska forumet mot odeklarerat arbete – video (YouTube)

Odeklarerat arbete

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Drop’pin@EURES

Hitta en Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eurestjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
Externa EURES-nyheterUngdom
Relaterade avsnitt
Hjälp & stödLeva & arbeta
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.