Skip to main content
European Commission logo
EURES
News article16 november 2018European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

Hvordan påvirker svart arbeid i EU deg?

Svart arbeid i den såkalte skyggeøkonomien utgjør rundt 15 prosent av Europas samlede økonomi. EU skal bekjempe svart arbeid gjennom Europeisk plattform mot svart arbeid. Men hva nøyaktig er svart arbeid, hvorfor er denne plattformen viktig, og hvordan vil dette være til hjelp for deg som arbeidstaker i EU?

How does undeclared work in the EU affect you?
European Union

Hva nøyaktig er svart arbeid?

Svart arbeid er alt arbeid som i og for seg er lovlig, men som ikke er oppgitt til myndighetene. Det omtales også ofte som uformelt eller grått arbeid og er utbredt i bygg- og anleggsbransjen, rengjøring, barnepass og innen hotell og restaurant.

Hva er det Europeisk plattform mot svart arbeid skal gjøre?

Å bekjempe problemet med svart arbeid er en prioritet for EU, og det var derfor dette initiativet ble lansert i 2016.

Plattformen er et samarbeid mellom arbeidstilsyn og skatte- og trygdemyndigheter i hele EU som skal forenkle samarbeid og utveksling av informasjon, kunnskap og god praksis over landegrensene.

Dens fremste mål er å gjøre svart arbeid hvitt og gjøre jobbmarkedene og velferdssystemene rettferdige og effektive. Dette vil bidra til bedre leve- og arbeidsvilkår for alle i hele EU.

Hvorfor må vi bekjempe svart arbeid?

Å gjøre en jobb på si’ og ta betalt kontant kan virke harmløst eller kan føles som den eneste utveien i et vanskelig jobbmarked. Imidlertid kan det få store konsekvenser og medføre store ulemper for den som tar slike jobber.

Hvis du er involvert i svart arbeid, risikerer du

  • dårlig betaling (ofte under minstelønn)
  • veldig lange arbeidsdager eller uregelmessig arbeidstid
  • farlige arbeidsforhold og dårlig kvalitet på arbeidet
  • å ikke ha noen rettigheter som ansatt, for eksempel ikke ha rett på ferie eller på lønn under sykdom
  • å ikke opparbeide deg pensjon eller ha rett til arbeidsledighetstrygd
  • mindre jobbsikkerhet og færre muligheter til etter- og videreutdanning eller til å finne en ”hvit” jobb.

Jeg er muligens involvert i svart arbeid. Hva bør jeg gjøre?

Hvis du er bekymret for at jobben du gjør, kanskje ikke er oppgitt til myndighetene, kan du finne ut hva loven i landet sier og sjekke om du og arbeidsgiveren din oppfyller lovens krav. Dette kan du gjøre ved å gå inn på plattformens nettsted.

Hvis du mener at arbeidsgiveren din eller en annen organisasjon er involvert i svart arbeid, vil du finne ut hvordan du skal rapportere dette til myndighetene.

Alt du må gjøre, er å velge land fra nedtrekksmenyen. Så får du opp alle relevante nettsteder og telefonnumre til nasjonale kontaktpunkter.

Er det mitt ansvar å gjøre noe?

EUs motto er at ”svart arbeid er alles problem”. Dette er fordi svart arbeid betyr skatt som ikke er betalt, som betyr manglende inntekter for å finansiere grunnleggende offentlige tjenester, for eksempel ordninger for arbeidsledige eller helsevesen og pensjonsordninger. Det blir en dominoeffekt på alle i hele samfunnet, og da spesielt de mest sårbare.

Som samfunnsborger kan du bidra til å få slutt på svart arbeid ved å rapportere det. Du kan også få råd om hvordan du skal komme deg ut av svart arbeid og inn i formell sektor.

Selvfølgelig er ikke bekjempelse av svart arbeid bare de ansattes ansvar – det kreves en felles innsats. Det er helt avgjørende at arbeidsgiverne følger nasjonale lover og forskrifter. Samtidig støtter EU hver enkelt medlemsstat med å iverksette tiltak på regjeringsplan.

Hvor kan jeg finne mer informasjon?

For å få vite mer om plattformen, kan du se denne videoen eller gå inn på plattformens eget nettsted. Du kan få mer informasjon ved å abonnere på nyhetsbrevet eller bruke oversikten over nyttige ressurser, som du også finner på nettstedet.
 

Relevante lenker:

Nasjonale verktøy for rapportering av svart arbeid

Europeisk plattform mot svart arbeid – video (YouTube)

Svart arbeid

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Drop’pin@EURES

Finn en Eures-rådgiver

Leve- og arbeidsvilkår i Eures-landene

Eures’ jobbdatabase

Eures’ tjenester for arbeidsgivere

Eures’ aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Nærmere opplysninger

Temaer
Eksterne EURES-nyheterUngdom
Relaterte seksjon(er)
Hjelp & supportLeve- og arbeidsvilkår
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.