Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea
EURES
Artiklu tal-aħbarijiet16 Novembru 2018L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni

Kif jolqtok ix-xogħol mhux iddikjarat fl-UE?

Ix-xogħol mhux iddikjarat fl-hekk imsejħa "ekonomija li ma tidhirx" jammonta għal madwar 15% tal-ekonomija totali tal-Ewropa. L-UE qed tieħu azzjoni kontra dan permezz tal-"Pjattaforma Ewropea li tindirizza x-xogħol mhux iddikjarat" tagħha. Iżda x'inhu eżattament xogħol mhux iddikjarat, għaliex hija importanti din il-pjattaforma, u kif tista’ tgħinek bħala ħaddiem fl-UE?

How does undeclared work in the EU affect you?
European Union

X’inhu eżatt xogħol mhux iddikjarat?

Ix-xogħol mhux iddikjarat huwa kwalunkwe xogħol li huwa legali fin-natura tiegħu iżda mhux iddikjarat lill-awtoritajiet pubbliċi rilevanti. Ħafna drabi huwa magħruf b'mod informali bħala "xogħol fi flus kontanti" u huwa komuni f'setturi bħall-kostruzzjoni, it-tindif, il-kura tat-tfal, u l-ikel u l-ospitalità.

X'tagħmel il-"Pjattaforma Ewropea li tindirizza x-xogħol mhux iddikjarat"?

Il-ġlieda kontra l-kwistjoni tax-xogħol mhux iddikjarat hija prijorità tal-UE, u huwa għalhekk li nediet il-"Pjattaforma Ewropea li tindirizza x-xogħol mhux iddikjarat" lura fl-2016.

Il-pjattaforma tiġbor flimkien organizzazzjonijiet minn madwar l-UE, inklużi l-awtoritajiet tax-xogħol, tat-taxxa u tas-sigurtà soċjali, biex jikkooperaw b’mod transkonfinali u jiskambjaw informazzjoni, għarfien u prattiki tajba.

L-għanijiet ewlenin tagħha huma li x-xogħol mhux iddikjarat jiġi ttrasferit f'xogħol iddikjarat u li s-swieq tax-xogħol u s-sistemi tal-benesseri jkunu ġusti u effiċjenti. Dan ser jippromwovi kundizzjonijiet ta’ għajxien u xogħol aħjar għaċ-ċittadini kollha madwar l-UE.

Għaliex għandna bżonn nindirizzaw ix-xogħol mhux iddikjarat?

Li wieħed jitħallas flus kontanti fl-idejn jew li jagħmel xogħol "fil-ġenb" jista’ jidher li ma jagħmilx ħsara jew jinħass bħala l-unika għażla f'suq tax-xogħol diffiċli. Madankollu, jista’ jkollu implikazzjonijiet u żvantaġġi kbar għall-ħaddiema.

Jekk inti involut/a f'xogħol mhux iddikjarat, tista’ tesperjenza:

  • paga baxxa (spiss taħt il-paga minima statutorja);
  • sigħat ta’ xogħol eċċessivi jew irregolari;
  • kundizzjonijiet tax-xogħol foqra jew mhux siguri u kwalità baxxa ta’ xogħol;
  • nuqqas ta’ drittijiet ta' impjieg, bħal vaganzi u ħlas għall-mard;
  • nuqqas ta’ aċċess għall-pensjonijiet u l-benefiċċji tal-qgħad;
  • inqas sigurtà fuq ix-xogħol u inqas opportunitajiet biex titlaq jew issib xogħol formali.

Jien nista’ nkun involut f'xogħol mhux iddikjarat. X’għandi nagħmel?

Jekk int imħasseb li int involut f'xogħol mhux iddikjarat, tista’ ssib il-liġijiet f'pajjiżek u tivverifika jekk int u min iħaddmek intomx konformi fuq il-websajt tal-pjattaforma.

Jekk taħseb li min iħaddmek jew organizzazzjoni oħra hija involuta f'xogħol mhux iddikjarat, tista’ wkoll issir taf kif tirrapporta dan lill-awtoritajiet rilevanti.

Kulma għandek tagħmel hu li tagħżel il-pajjiż tiegħek mil-lista li tinżel, fejn issib il-websajts u n-numri tat-telefon tal-punti ta’ kuntatt nazzjonali tiegħek.

Hija r-responsabbiltà tiegħi li nieħu azzjoni?

Il-motto tal-UE huwa li "ix-xogħol mhux iddikjarat huwa problema ta’ kulħadd". Dan minħabba li x-xogħol mhux iddikjarat ifisser taxxa mhux imħallsa, li tfisser nuqqas ta’ finanzjament għal servizzi pubbliċi essenzjali bħalma huma s-sistemi tal-qgħad, tas-saħħa u tal-pensjonijiet. Dan għandu effett ta’ riperkussjoni fuq il-membri kollha tas-soċjetà, b'mod partikolari dawk li huma l-aktar vulnerabbli.

Bħala ċittadin, tista’ tgħin biex ittemm ix-xogħol mhux iddikjarat billi tirrapportah. Tista’ wkoll tfittex parir dwar kif tista' tagħmel il-pass minn xogħol mhux iddikjarat f'impjieg formali.

Naturalment, il-prevenzjoni tax-xogħol mhux iddikjarat mhix biss ir-responsabbiltà tal-ħaddiema - teħtieġ sforz komuni. Huwa essenzjali li min iħaddem ikun konformi mar-regolamenti nazzjonali. Sadanittant, l-UE qed tappoġġja lill-Istati Membri individwali biex jieħdu azzjoni fuq livell governattiv.

Fejn nista’ nsib iktar tagħrif?

Biex issir taf aktar dwar il-pjattaforma, ara dan il-vidjo jew żur il-paġna web tal-pjattaforma. Biex issib aktar informazzjoni, abbona għall-bullettin regolari dwar xogħol mhux iddikjarat, jew agħmel użu mil-librerija tal-paġna ta’ riżorsi utli.
 

Links relatati:

Għodda nazzjonali għar-rappurtar ta’ xogħol mhux iddikjarat

Pjattaforma Ewropea li tindirizza xogħol mhux iddikjarat - Video (YouTube)

Xogħol mhux iddikjarat

 

Aqra aktar:

Jiem l-Impjiegi Ewropej

Drop’pin@EURES

Sib Konsulent tal-EURES

Kundizzjonijiet tax-xogħol u l-għajxien fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi tad-Data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Onlineli ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
Aħbarijiet esterni tal-EURESŻgħażagħ
Sezzjoni(jiet) relatati
Għajnuna u appoġġL-Għajxien u x-Xogħol
Settur
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.