Skip to main content
EURES
Artikkel16. november 2018Euroopa Tööjõuamet, Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat

Mis mõju on deklareerimata tööl Euroopa Liidus?

Varimajanduses toimuv deklareerimata töö moodustab ligikaudu 15% Euroopa kogumajandusest. Euroopa Liidus koordineerib deklareerimata töö vastast tegevust ühine Euroopa platvorm. Aga mis täpselt on deklareerimata töö, miks on see platvorm oluline ja kuidas saab see aidata töötajaid Euroopa Liidus?

How does undeclared work in the EU affect you?
European Union

Mis täpselt on deklareerimata töö?

Deklareerimata töö on mis tahes seaduslik töö, millest ei ole teatatud asjakohastele avaliku sektori asutustele. Kõnekeeles nimetatakse seda sageli ümbrikupalgaga tööks ja see on tavaline näiteks ehituses, hoolduses, lapsehoius, toitlustuses ja majutuses.

Mida teeb deklareerimata tööga tegelemise koostööd edendav Euroopa platvorm?

Deklareerimata töö vastu võitlemine on üks Euroopa Liidu prioriteetidest. Sel põhjusel käivitati 2016. aastal deklareerimata tööga tegelemise koostööd edendav Euroopa platvorm.

Platvorm koondab kogu Euroopa Liidu organisatsioone, näiteks tööjõu-, maksu- ja sotsiaalkindlustusasutusi, et teha piiriülest koostööd ning vahetada teavet, teadmisi ja head tava.

Platvormi põhieesmärgid on tagada, et deklareerimata tööst saab deklareeritud töö, ning muuta tööturud ja sotsiaalhoolekande süsteemid õiglaseks ja tõhusaks. See edendab kodanike paremaid elu- ja töötingimusi kogu Euroopa Liidus.

Miks on deklareerimata töö kahjulik?

Ümbrikupalgaga töö või deklareerimata kõrvaltöö võib näida kahjutu või ainus võimalus keerukal tööturul. See võib siiski töötajaid oluliselt mõjutada ja kahjustada.

Deklareerimata tööl esineb sageli järgmisi olukordi:

  • väike palk (sageli alla ametliku miinimumpalga);
  • liiga pikk või korrapäratu tööaeg;
  • puudulikud või ohtlikud töötingimused ja ebakvaliteetne töö;
  • töötaja õiguste, näiteks puhkusetasude ja haigushüvitiste puudumine;
  • pensionide ja töötushüvitiste puudumine;
  • väiksem töökohakindlus ja vähem võimalusi täiendada oskusi või leida ametlik töökoht.

Mulle tundub, et teen deklareerimata tööd. Mida teha?

Kahtluse korral, et töö võib olla deklareerimata, saab platvormi veebilehel tutvuda oma riigi õigusaktidega ja kontrollida, kas täidad ise ja tööandja täidab nõudeid.

Kui arvad, et tööandja või muu organisatsioon on seotud deklareerimata tööga, saab platvormilt teada ka seda, kuidas sellest teatada ametiasutustele.

Vali rippmenüüst riik. Ilmuvad riiklike kontaktasutuste veebilehed ja telefoninumbrid.

Kas mul on kohustus tegutseda?

Euroopa Liidu põhimõtte järgi on deklareerimata töö kõigi probleem. Deklareerimata töö tähendab tasumata makse, mis omakorda vähendab oluliste avalike teenuste, näiteks töötuskindlustus-, tervishoiu- ja pensionisüsteemide rahastamist. See mõjutab kaudselt kõiki ühiskonnaliikmeid, eriti kõige haavatavamaid.

Kodanikuna saad deklareerimata tööst teatades selle lõpetada. Samuti saad küsida nõu, kuidas vahetada deklareerimata töö ametliku töökoha vastu.

Deklareerimata töö takistamine ei ole loomulikult ainult töötajate asi – tegutsema peavad kõik. On äärmiselt tähtis, et tööandjad järgiksid riiklikke nõudeid. Seni pakub Euroopa Liit üksikutele liikmesriikidele toetust valitsuse tasandil meetmete võtmiseks.

Kuidas saab lisateavet?

Platvormi kohta lisateabe saamiseks vaata videot või külasta platvormi veebilehte. Lisateabe saamiseks telli meie regulaarne teabeleht deklareerimata töö kohta või kasuta leheküljel olevat kasulike allikate kogu.
 

Seotud lingid

Deklareerimata töö teatamise riiklikud vahendid

Deklareerimata tööga tegelemise koostööd edendav Euroopa platvorm – video (YouTube)

Deklareerimata töö

 

Lisateave

Euroopa tööhõivepäevad

Drop’pin@EURES

EURESenõustajad

Elu- ja töötingimused EURESe riikides

EURESe töökohtade andmebaas

EURESe teenused tööandjatele

EURESe ürituste kalender

Eelseisvad veebiüritused

EURES Facebookis

EURES Twitteris

EURES LinkedInis

Teemad
EURESe välisuudisedNoorus
Seotud jaotis(ed)
Abiteave ja kasutajatugiElamine ja töötamine
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastutusest loobumine

Artiklite eesmärk on anda EURESe portaali kasutajatele teavet aktuaalsete teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelu ja arutelu. Nende sisu ei pruugi kajastada Euroopa Tööameti (ELA) ega Euroopa Komisjoni seisukohta. Lisaks ei toeta EURES ja ELA ülalnimetatud kolmandate isikute veebisaite.