Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
EURES
Nyhedsartikel16 November 2018Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed, Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Hvordan berører sort arbejde i EU dig?

Sort arbejde i den såkaldte "skyggeøkonomi" udgør ca. 15 % af Europas samlede økonomi. EU arbejder for at bekæmpe dette gennem sin "europæiske platform til bekæmpelse af sort arbejde". Men hvad er sort arbejde helt præcist, hvorfor er denne platform vigtig, og hvordan kan den hjælpe dig som arbejdstager i EU?

How does undeclared work in the EU affect you?
European Union

Hvad er sort arbejde helt præcist?

Sort arbejde er ethvert arbejde, som i sig selv er lovligt, men som ikke registreres hos de relevante offentlige myndigheder. Det omtales ofte uformelt som "arbejde mod kontant betaling" og er almindeligt i sektorer såsom bygge og anlæg, rengøring, børnepasning samt fødevarer og hotel og restauration.

Hvad gør den "europæiske platform til bekæmpelse af sort arbejde"?

Bekæmpelsen af sort arbejde er en prioritet for EU, hvilket er baggrunden for, at den "europæiske platform til bekæmpelse af sort arbejde" blev oprettet i 2016.

Platformen samler organisationer fra hele EU, herunder arbejdstagere, skatte- og socialsikringsmyndigheder, med henblik på at samarbejde på tværs af grænser og udveksle oplysninger, viden og god praksis.

Dens hovedmålsætninger er at omdanne sort arbejde til registreret arbejde og gøre arbejdsmarkederne og velfærdssystemerne retfærdige og effektive. Dette vil fremme bedre leve- og arbejdsvilkår for borgere i hele EU.

Hvorfor er det nødvendigt at bekæmpe sort arbejde?

Det kan måske synes harmløst eller føles som den eneste mulighed på et vanskeligt arbejdsmarked at få udbetalt kontanter eller arbejde lidt "ved siden af". Men det kan have store konsekvenser og ulemper for arbejdstagere.

Hvis du er involveret i sort arbejde, kan du opleve:

  • lav løn (ofte under den lovbestemte mindsteløn)
  • lange eller uregelmæssige arbejdstider
  • dårlige eller usikre arbejdsvilkår og lav arbejdskvalitet
  • manglende arbejdstagerrettigheder, f.eks. betalt ferie og sygefravær
  • manglende adgang til pensioner og arbejdsløshedsydelser
  • mindre jobsikkerhed og færre muligheder for opkvalificering og for at finde et formelt job.

Jeg er måske involveret i sort arbejde. Hvad skal jeg gøre?

Hvis du er bekymret for, om du er involveret i sort arbejde, kan du få mere at vide om lovgivningen i dit land og kontrollere, om du og din arbejdsgiver overholder den, på platformens websted.

Hvis du mener, at din arbejdsgiver eller en anden organisation er involveret i sort arbejde, kan du også læse mere om, hvordan dette kan anmeldes til de relevante myndigheder.

Det eneste, du skal gøre, er at vælge dit land i rullemenuen, hvor du finder dine nationale kontaktpunkters websteder og telefonnumre.

Er det mit ansvar at gøre noget?

Det er EU's motto, at "sort arbejde er alles problem". Grunden hertil er, at sort arbejde betyder manglende skattebetaling, hvilket betyder manglende midler til finansiering af grundlæggende offentlige tjenester såsom arbejdsløsheds-, sundheds- og pensionssystemer. Dette har en afsmittende virkning på alle medlemmer af samfundet, navnlig de mest sårbare.

Som borger kan du være med til at sætte en stopper for sort arbejde ved at anmelde det. Du kan også få råd om, hvordan du kan tage skridtet fra sort arbejde til formel beskæftigelse.

Det er naturligvis ikke udelukkende arbejdstageres ansvar at forebygge sort arbejde — det kræver en fælles indsats. Det er vigtigt, at arbejdsgivere overholder nationale bestemmelser. I mellemtiden støtter EU de enkelte medlemsstaters indsats på regeringsniveau.

Hvor kan jeg få mere at vide?

For at få mere at vide om platformen se denne video, eller klik ind på platformens websted. For at få flere oplysninger kan du abonnere på det regelmæssige nyhedsbrev om sort arbejde eller gøre brug af webstedets samling af nyttige ressourcer.
 

Relevante links:

Nationale værktøjer til rapportering af sort arbejde

Europæisk platform til bekæmpelse af sort arbejde — video (YouTube)

Sort arbejde

 

Læs mere:

Europæiske jobdage

Drop'pin@EURES

Find en Euresvejleder

Leve- og arbejdsvilkår i Eureslandene

Eures' jobdatabase

Eures' tjenester for arbejdsgivere

Eures' kalender over events

Kommende onlineevents

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Emner
Eksterne EURES-nyhederUngdom
Relaterede sektion(er)
Hjælp og supportLeve- og arbejdsvilkår
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artikler har til formål at give brugere af EURES-portalen information om aktuelle emner og tendenser og stimulere diskussion og debat. Deres indhold afspejler ikke nødvendigvis holdningen fra European Labor Authority (ELA) eller Europa-Kommissionen. Desuden støtter EURES og ELA ikke tredjepartswebsteder nævnt ovenfor.