Skip to main content
Лого на Европейската комисия
EURES
Новинарска статия16 ноември 2018Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

По какъв начин ви засяга недекларираният в ЕС труд?

Недекларираният труд в така наречената „сива икономика“ съставлява около 15% от общата икономика на Европа. ЕС предприема действия срещу него чрез своята „Европейска платформа за противодействие на недекларирания труд“. Но какво точно представлява недекларираният труд, защо тази платформа е от значение и как тя може да ви помогне като работещ в ЕС?

How does undeclared work in the EU affect you?
European Union

Какво представлява недекларираният труд?

Недекларираният труд е всеки труд, който е законен по своето естество, но не е деклариран пред съответните публични органи. Той често се нарича „труд със заплащане на ръка“ в разговорната реч и е разпространен в сектори като строителството, почистването, грижите за деца и хотелиерството и ресторантьорството.

Какво прави „Европейската платформа за противодействие на недекларирания труд“?

Борбата с проблема на недекларирания труд е приоритет за ЕС, поради което през 2016 г. беше създадена „Европейската платформа за противодействие на недекларирания труд“.

Платформата обединява организации от целия ЕС, включително органи в сферата на труда, данъчното облагане и социалното осигуряване, за трансгранично сътрудничество и обмен на информация, познания и добри практики.

Основните ѝ цели са преобразуването на недекларирания труд в деклариран и постигане на справедливост и ефективност на пазарите на труда и на социалните системи. По този начин тя ще спомогне за подобряването на условията на живот и труд на гражданите в целия ЕС.

Защо е необходимо да противодействаме на недекларирания труд?

Заплащането на ръка или извършването на „странична“ дейност може да изглежда безобидно или да се представя като единствена възможност при трудни условия на пазара на труда. При все това, то може да има значителни последици и недостатъци за работещите.

Ако участвате в недеклариран труд, може да се сблъскате с:

  • ниско заплащане (често под законоустановената минимална заплата);
  • прекомерно или нередовно работно време;
  • лоши или небезопасни условия на труд и ниско качество на труда;
  • липса на трудови права, като например  годишен отпуск и отпуск по болест;
  • липса на достъп до пенсионно осигуряване и обезщетения за безработица;
  • по-ниска сигурност на работното място и по-малко възможности за повишаване на квалификацията или започване на работа на официален трудов договор.

Възможно е да полагам недеклариран труд. Какво следва да направя?

Ако се притеснявате, че полагате недеклариран труд, можете да научите за законите в своята държава и да проверите дали вие и вашият работодател ги спазвате на уебсайта на платформата.

Ако считате, че работодателят ви или друга организация участва в недеклариран труд, можете също да научите как да докладвате за това на съответните органи.

Необходимо е само да изберете своята държава от падащия списък, за да намерите уебсайтовете и телефонните номера на своите национални звена за контакт.

Моя ли е отговорността да предприема действия?

Мотото на ЕС е, че „недекларираният труд е всеобщ проблем“. Това е така, понеже недекларираният труд означава неплатени данъци, които водят до липса на финансиране за основни обществени услуги, като системата за обезщетения за безработица, здравната и пенсионната система. Този проблем оказва влияние върху всички членове на обществото, особено върху най-уязвимите.

Като гражданин вие можете да допринесете за прекратяването на недекларирания труд, като докладвате за него. Също така можете да потърсите съвет относно преминаването от недеклариран труд към официална заетост.

Разбира се, предотвратяването на недекларирания труд не е отговорност единствено на работещите — то изисква общи усилия. От съществено значение е работодателите да спазват националните разпоредби. Междувременно ЕС подпомага отделните държави членки да предприемат действия на правителствено равнище.

Къде мога да намеря повече информация?

За да научите повече относно платформата, гледайте този видеоклип или посетете уебстраницата на платформата. За да откриете повече информация, се абонирайте за редовния бюлетин за недекларирания труд или се възползвайте от библиотеката с полезни ресурси на страницата.
 

Връзки по темата:

Национален инструментариум за докладване за недекларирания труд

Европейска платформа за противодействие на недекларирания труд — видео (YouTube)

Недеклариран труд

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Drop’pin@EURES

Търсене на съветникна ЕURES

Условия на живот и труд в държавите от EURES

База данни с работни места на EURES

Услуги на EURES за работодатели

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

Теми
Външни новини на EURESМладост
Свързан раздел(и)
Помощ и съдействиеУсловия на живот и труд
Сектор
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.