Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea
EURES
Artiklu tal-aħbarijiet22 Lulju 2018L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni

Kif nibdel l-internship tiegħi f’impjieg full-time?

Internship mhijiex biss mod tajjeb ta’ kif tibni l-ħiliet u l-esperjenza; din tista’ tiftaħlek il-bieb għall-karriera futura tiegħek. Jekk trid tisfrutta bl-aħjar mod l-opportunità tiegħek, hawn ser issib tmien pariri li jistgħu jgħinuk tibdel l-internship tiegħek f’impjieg full-time.

How can I turn my internship into a full-time job?

Hemm bosta benefiċċji ta’ internship jew apprendistat, iżda jekk qed tittama li din twassal għal impjieg full-time mal-impjegatur tiegħek, jeħtieġ li tibda taħseb ta’ impjegat.

Stabbilixxi għanijiet ċari

Meta tapplika għal internship, ser ikollok għanijiet personali u professjonali. Iżda ta’ min toħloq ftit miri bbażati fuq il-ħtiġijiet tal-kumpanija wkoll. Għalhekk, fil-konverżazzjonijiet inizjali mas-superviżur tiegħek, tibżax tistaqsi eżattament x’qed jistennew minnek, u tibdel din l-informazzjoni f’“lista ta’ kompiti” sakemm iddum hemm. Li jkollok għanijiet ċari ser jgħinek tiffoka – u li tiksibhom ser jagħtik lista ta’ kisbiet li jimpressjonaw lill-imgħallem tiegħek meta tispiċċa l-kollokament tiegħek.

Aħseb dwar il-ħtiġijiet tal-impjegaturi tiegħek

Iva, qed tagħmel internship biex tavvanza l-karriera tiegħek, iżda x’jeħtieġu l-impjegaturi tiegħek? X'qed ifittxu li jiksbu l-maniġers tiegħek, u għaliex qed jaħdmu b'dan il-mod? Jekk tista’ tasal għal xi jfisser “suċċess” għal dawk f’pożizzjoni ogħla fl-organizzazzjoni, u tallinja l-mod ta’ kif taħseb dwar ix-xogħol tiegħek mal-għanijiet tan-negozju tagħhom, ser timxi ħafna.

Kun lest biex tagħmel xogħol menjali

Għalkemm li tħares lejn l-istampa kollha u li taħseb dwar fejn tista’ żżid valur huwa importanti, dejjem ser ikun hemm xogħol ta’ livell baxx li jrid jsir. U, bħala l-intern, x’aktarx int ser tintalab tagħmlu! Iżda jekk turi li tista’ tagħmel xogħlijiet menjali wkoll, ser tibni reputazzjoni tajba. Jekk taf tlesti saħanistra l-aktar kompiti bażiċi b’entużjażmu u attenzjoni, aktarx ser tiġi fdat b’xogħol aktar interessanti fil-futur.

Agħmel sforz biex tintegra

X’jilbsu n-nies fl-uffiċċju? Kemm jitkellmu ma’ xulxin b’mod formali – jew informali? Kemm titqies twila żżejjed waqfa għal kafe? Kull uffiċċju għandu l-kultura tiegħu, iżda jekk tista’ tasal għal liema huma r-regoli mhux miktuba, u ssegwihom, ser tibda tintegra. U aktar kemm tintegra faċilment, aktar hemm probabbiltà li n-nies ser iqisuk bħala kollega aktar milli “l-intern”.

Għidilhom li tixtieq tibqa’

Mhux dejjem ikun ovvju li xi ħadd fuq internship jixtieq jibqa’ u jagħmlu impjieg full-time. Għalhekk, għamilha ovvja! Meta titkellem mas-superviżur tiegħek, kun dirett dwar il-fatt li tara din l-internship bħala l-bidu ta’ relazzjoni twila, u staqsi x’tista’ tagħmel biex tisfruttaha bl-aħjar mod. Dawn jistgħu jissorprenduk billi jagħtuk idea aħjar ta’ x’inhuma l-pjanijiet fit-tul tagħhom u kif int tista’ tidħol fihom.

Osserva u għin lil ħaddieħor

Il-kollega tiegħek dejjem jiffajlja l-karti meta jista’ jkun qed jagħmel xogħol aktar importanti? Tista’ toffri li tagħmlu int? Jekk tosserva biżżejjed biex tinnota fejn tista’ tagħmel il-ħajja ta’ xi ħadd iktar faċli billi tagħmel ammont żgħir ta’ xogħol amministrattiv – u tagħmlu tajjeb – dawn mhux se jinsewk. Karatteristiċi bħall-empatija u t-tjubija jafu ma jidhrux fil-biċċa l-kbira tad-deskrizzjonijiet tal-impjiegi, iżda huma apprezzati fl-ambjent tal-uffiċċju. 

Staqsi mistoqsijiet... b’mod xieraq

Tibżax tistaqsi mistoqsijiet dwar ix-xogħol tan-nies, speċjalment jekk juru li jriduk tifhem l-industrija jew is-settur aħjar. Iżda kun ċert li tifhem ta’ madwarek. Tinterrompix xogħol jew laqgħat – sib ħin fejn in-nies ma jkunux imħabbtin wisq, u dejjem staqsi jekk huwiex ħin tajjeb biex titkellem. U fuq nota relatata...

Uri l-apprezzament tiegħek

Dejjem irringrazzja lin-nies ta’ ħinhom, speċjalment jekk ħadu waqfa mix-xogħol biex joffrulek parir jew informazzjoni. Fi tmiem l-internship tiegħek, tista’ wkoll tħalli lill-impjegaturi tiegħek kartolina jew nota biex tirringrazzjahom tal-esperjenza... u tfakkarhom dwar id-dettalji ta’ kuntatt tiegħek f’każ li jkun hemm opportunità ta’ impjieg full-time.

 

Aqra aktar:

Jiem l-Impjiegi Ewropej

Drop’pin@EURES

Sib Konsulent tal-EURES

Kundizzjonijiet tax-xogħol u l-għajxien fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Portal tal-EURES

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
Ideat u Suġġerimenti
Settur
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.