Skip to main content
European Commission logo
EURES
News article2 juni 2022European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

Hvordan være en utmerket arbeidsgiver

Det å skape en positiv arbeidskultur kan hjelpe deg med å beholde eksisterende ansatte og også tiltrekke deg nye. Hvis du ønsker å skille deg ut som en utmerket arbeidsgiver blant konkurrentene dine, bør du vurdere disse meget ettertraktede kvalitetene.

How to be a great employer
How to be a great employer

En problemfri rekrutteringsprosess

Førsteinntrykket teller. Tenk tilbake på din egen erfaring med å gå gjennom rekrutteringsprosessen. Det kan være en lang, forvirrende og noen ganger nervepirrende opplevelse. Bidra til å gjøre denne prosessen enklere for kandidatene ved å være åpen om en rolles kompetansekrav og lønn fra begynnelsen av, hold dem godt informert gjennom hele prosessen og gi detaljert (konstruktiv) tilbakemelding til de som ikke ble utvalgt. Med hjelp fra teknologi og internett er dette enklere enn aldri før.

Rettferdig betaling og ytterligere fordeler

Betal lønn som er på nivå med eller over markedslønninger, og tilby en omfattende pakke med fordeler for de ansatte, som inkluderer (der det er relevant) helseforsikring og betalt ferie. Ikke bare vil dette gi de ansatte en bedre livskvalitet, men det vil også vise dem at du respekterer og setter pris på jobben de gjør.

Anerkjennelse og belønning

Gi ansatte regelmessig tilbakemelding om prestasjoner, inkludert områder der de har gjort det bra, og områder der det er forbedringspotensial. Der en ansatt har prestert spesielt godt, sørg for å vise takknemlighet og anerkjennelse på en måte som er målrettet mot suksessen deres, og bruk dette til å styrke positiv ønsket adferd. Der det imidlertid er problemer med en ansatts prestasjoner, ta kontakt med personen på en diskret og sensitiv måte, og vær forberedt på å lytte til deres synspunkt.

Regelmessige muligheter for karriereutvikling

Vær åpne om kriteriene som ansatte må oppfylle for å bli forfremmet eller få en lønnsøkning, og sørg for jevnlige interne og eksterne kursmuligheter som er relevante for karriereambisjonene deres. Dette vil gi dem muligheten til å aktivt dyrke den personlige utviklingen sin internt i virksomheten, og ikke søke utviklingsmuligheter andre steder.

Morsomme lagbyggingsaktiviteter og reisedager

Organiser lagbyggingsaktiviteter og reisedager for å gi de ansatte muligheten til å ha det moro, koble ut, og få bedre kontakt med hverandre på et mer personlig nivå. Dette kan bygge fortrolighet og hjelpe dem til å samarbeide mer effektivt, og oppfordre til nytenkning for å generere nye ideer.

Åpenhet om virksomhetens utsikter

Fremme åpenhet mellom forretningsledere og ansatte om virksomhetens aktuelle økonomiske situasjon, og innvirkningen (hvis tilfelle) dette vil ha på dem. Når ansatte ikke trenger å bekymre seg for å miste jobbene sine, kan de konsentrere seg mer effektivt om arbeidet.

Mottakelig for tilbakemeldinger

Oppfordre personalet til å komme med forslag, tenke ut nye innovative produkter eller tjenester, delta i tillitsmannsutvalg (planlegge arbeidsinitiativer og begivenheter), og komme med innspill om prosesser som berører dem. Lytte til, forstå, respektere og anerkjenne deres perspektiver, uten å være avvisende. Dette vil bidra til å bygge tillit og generere en følelse av tilstedeværelse, ettersom ansatte vil føle at de kan bidra til å skape reelle endringer i virksomheten, uten frykt for irettesettelse.

Inkludering (med nulltoleranse for mobbing)

Tenk på måtene dere kan bedre møte behovene for en mangfoldig arbeidsstyrke. Kan dere for eksempel bygge en rampe på kontoret for ansatte med redusert mobilitet, eller tilby ekstra støtte til personer som har utfordringer med mental helse? Appellerer virksomhetens arbeidskultur til personer av forskjellige trosretninger, og er det på plass en tydelig prosess for å rapportere om dårlig behandling eller mobbing? Ved å opprettholde en bevissthet om de ulike behovene til enkeltpersoner og gi dem muligheten til å si fra når noe er galt, kan du bidra til at de føler seg trygge, velkomne og verdsatte.

For mer om hvordan du skaper en positiv kultur på arbeidsplassen, se artikkelen vår Hvordan sikre de ansattes velferd under covid-19.

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Finn EURES-rådgivere

Leve- og arbeidsvilkår i EURES-landene

EURES' jobbdatabase

EURES' tjenester for arbeidsgivere

EURES' aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

EURES på Facebook

EURES på Twitter

EURES på LinkedIn

 

Nærmere opplysninger

Temaer
Business /EntreprenørskapRåd og tipsRekrutteringstrender
Relaterte seksjon(er)
Råd og tips
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.