Skip to main content
Лого на Европейската комисия
EURES
Новинарска статия2 юни 2022Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Как да бъдете отличен работодател

Създаването на положителна работна култура може да ви помогне да задържите настоящите служители, както и да привлечете нови. Ако искате да се откроите като отличен работодател сред конкурентите си, помислете за тези изключително търсени качества.

How to be a great employer
How to be a great employer

Безпроблемен процес на набиране на персонал

Първите впечатления са важни. Спомнете си за собствения си опит от кандидатстване за работа. Преживяването може да е дълго, объркващо и понякога — изнервящо. Помогнете на кандидатите да улеснят този процес, като от самото начало предлагате прозрачност по отношение на изискванията за умения и заплата, осигурявате пълна информация през цялото време и предоставяте подробна (конструктивна) обратна връзка за тези, които не са избрани. С помощта на технологиите и интернет това е по-лесно от всякога.

Справедливо заплащане и допълнителни придобивки

Плащайте заплати, които съответстват на пазарните или са по-високи от тях, и предлагайте цялостен пакет от придобивки за служителите, включващ (когато е приложимо) здравна застраховка и платен отпуск. Това не само ще осигури на служителите по-високо качество на живот, но и ще им покаже, че уважавате и оценявате усърдната им работа.

Признание и награди

Предоставяйте на служителите редовна обратна връзка за представянето им, включително за областите, в които са постигнали успехи, и за тези, които се нуждаят от подобрение. Когато служител се е представил особено добре, отбележете и оценете това по начин, който е насочен към успехите му, и използвайте случая да затвърдите желаното положително поведение. И обратното, когато има проблеми с работата на служителя, подхождайте дискретно и деликатно и бъдете готови да изслушате неговата гледна точка.

Редовни възможности за професионално развитие

Осигурете прозрачност по отношение на критериите, на които служителите трябва да отговарят, за да бъдат повишени или да получат увеличение на заплатата, и предоставяйте редовно вътрешни и външни възможности за обучение, свързани с професионалните им стремежи. Това ще им даде възможност активно да се стремят към личното си развитие в рамките на фирмата, а не да търсят възможности за развитие другаде.

Забавни дейности за сплотяване на екипа и работа извън обичайното място

Организирайте дейности за сплотяване на екипа и работа извън обичайното място, за да предоставите на служителите възможност да се забавляват, да се освободят от стреса и да се свържат помежду си на по-лично ниво. Това може да изгради познанство и да им помогне да работят заедно по-ефективно, както и да насърчи нестандартното мислене за генериране на нови идеи.

Прозрачност на бизнес перспективите

Насърчавайте прозрачността между лидерите и служителите относно текущото финансово състояние на бизнеса и въздействието (ако има такова), което ще окаже върху тях. Когато служителите не се притесняват, че ще загубят работата си, могат по-ефективно да се концентрират върху нея.

Възприемчивост към обратна връзка

Насърчавайте служителите да правят предложения, да измислят нови продукти или иновации в услугите, да участват в комитети на служителите (планиращи работни инициативи и събития) и да дават своя принос към процесите, които ги засягат. Изслушвайте, разбирайте, уважавайте и признавайте техните гледни точки, без да се отнасяте пренебрежително към тях. Това ще спомогне за изграждане на доверие и ще създаде чувство за принадлежност, тъй като служителите ще се чувстват способни да допринасят и да създават реални промени в предприятието, без да се страхуват от упреци.

Приобщаване (с подход на нулева толерантност към тормоза)

Помислете за начините, по които да посрещнете по-добре нуждите на разнообразната работна сила. Можете ли например да изградите рампа в офиса за служители с намалена подвижност или да предложите допълнителна подкрепа за хора с психични проблеми? Привлича ли фирмената ви култура хора с различни вероизповедания и има ли ясна процедура за докладване на лошо отношение или тормоз? Като поддържате осведоменост за различните нужди на хората и им давате гласност, за да съобщят, когато нещо не е наред, можете да им помогнете да се чувстват сигурни, желани и ценени.

За повече информация относно това как да създадете положителна култура на работното място, вижте нашата статия Как да насърчим благосъстоянието сред служителите след COVID-19.

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Намерете съветници на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База с данни за работни места на EURES

Услуги на EURES за работодателите

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

Теми
Бизнес /ПредприемачествоПрепоръки и съветиТенденции при набиране на персонал
Свързан раздел(и)
Препоръки и съвети
Сектор
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.