Skip to main content
Лого на Европейската комисия
EURES
Новинарска статия27 Юни 2019 г.Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

По нидерландски: съвети за работа в Нидерландия

Ако сте заварчик, одитор, медицинска сестра за посещения по домовете или програмист, може да има работа за вас в Нидерландия. Всички те са много търсени професии в страната и EURES може да ви помогне да намерите идеалната позиция.

Going Dutch: tips for working in the Netherlands
Shutterstock

С възстановяването на икономиката безработицата в Нидерландия намалява и докато броят на работните места в държавния сектор се очаква да намалее поради съкращения, заетостта в частния сектор се увеличава.

Търсенето на нискоквалифицирани работници е слабо, а същевременно има недостиг на кандидати за работни места, изискващи средна квалификация, и поради това е налице добър шанс за намиране на работа в редица технически професии. Тези позиции включват оператори на машини с цифрово-програмно управление, специалисти заварчици и монтьори на промишлени тръби, като проектантите, технически квалифицираните ръководители на проекти и специалистите в областта на научноизследователските и развойните дейности също са търсени професии.

Налице е също все по-голяма нужда от хора, които могат да комбинират знания в областта на ИКТ с бизнеса, както и специални професии, свързани с полагането на грижи, финансови специалисти и учители по математика, естествени науки и езици на всички равнища на средното образование.

Създаването на широка професионална мрежа ще увеличи шансовете ви за намиране на работа в Нидерландия, тъй като много от свободните работни места се запълват неофициално. Работата в Нидерландия все повече изисква гъвкавост, като един на всеки трима души работи като договорно нает служител, сезонен персонал, работещ на свободна практика, по договори без задължения за определен брой часове или чрез агенции за временна заетост.

UWV, публичната служба по заетостта, е член на мрежата EURES и предоставя много информация на английски, немски, френски, испански, български, полски и румънски език на своята интернет страница, werk.nl. Тук можете да намерите всичко, което трябва да знаете за разрешителните за работа, заявленията за работа и другите формалности, свързани с живота в Нидерландия.

EURES и UWV публикуват свободни работни места на своите уебсайтове, а освен това вие можете да публикувате автобиографията си тук, ако търсите работа. На сайта на UWV са посочени сайтове за общи и специализирани работни места.

В Нидерландия на фирмите много често се изпращат спонтанни кандидатури за работа. Ако видите фирма, за която искате да работите, можете да изпратите вашата автобиография и мотивационно писмо, без да чакате публикуването на конкретна обява за свободно работно място.

Макар английският език да е широко разпространен, трябва да говорите нидерландски език на определено ниво, за да увеличите шансовете си за намиране на работа. Служителите на EURES в UWV могат да ви помогнат да намерите място за обучение.

 

Връзки по темата:

UWV

werk.nl

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Drop’pin@EURES

Намерете служители на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База данни с работни места на EURES

Услуги на EURES за работодатели

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

Теми
Новини от пазара на труда/новини за мобилносттаНовини/доклади/статистикаТенденции при набиране на персоналМладост
Свързан раздел(и)
Условия на живот и труд
Сектор
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.