Skip to main content
Logotip Evropske komisije
EURES
Novice24 marec 2020Evropski organ za delo, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Prihodnost dela: vodstveni kadri v gostinstvu in hotelirstvu ter prodaji

Napoved znanj in spretnosti, ki jo je pripravil Cedefop, nam s prikazom prihodnjih trendov zaposlovanja omogoča, da si predstavljamo, kako bo svet dela morda videti čez 10 let. V naši novi seriji člankov raziskujemo morebitne izzive in spremembe, s katerimi se bodo določeni poklici soočili v obdobju do leta 2030.

The future of work: Hospitality and retail managers
EURES

Drugi poklic, ki je predmet raziskave, so vodstveni kadri v gostinstvu in hotelirstvu ter prodaji. Ta skupina zajema vodstvene kadre v hotelih in restavracijah, prodaji na drobno in debelo ter v drugih storitvah, ki vključujejo športne, rekreacijske in kulturne storitve.

Glavna dejstva

 • Leta 2018 je bilo na področju gostinstva, hotelirstva in prodaje zaposlenih približno 4,2 milijona vodstvenih delavcev.
 • Zaposlovanje v tem poklicu se je med letoma 2006 in 2018 povečalo za nekaj več kot 3 %.
 • Samostojnost, ustvarjalnost, odločnost ter ustrežljivost in skrb za stranke spadajo med najpomembnejše naloge, znanja in spretnosti, ki jih morajo obvladati delavci v teh sektorjih.
 • Vodstveni delavci na tem področju so večinoma zaposleni na področju trgovine na debelo in drobno (35 %) ter hotelirstva in gostinstva (32 %).
 • Profil kvalifikacij vodstvenih delavcev na področju gostinstva, hotelirstva in prodaje se v prihodnosti najbrž ne bo bistveno spremenil.

Naloge, znanja in spretnosti

Glavne naloge, znanja in spretnosti so navedeni spodaj v osnovnem zaporedju po splošni pomembnosti:

 • samostojnost;
 • ustrežljivost in skrb za stranke;
 • ustvarjalnost in odločnost;
 • prodajne veščine in prepričljivost;
 • sposobnosti vodenja in usklajevanja;
 • veščine zbiranja in vrednotenja informacij;
 • pismenost;
 • poznavanje dela z IKT;
 • sposobnost poučevati, usposabljati in uvajati druge;
 • usposobljenost za rutinska dela;
 • matematična pismenost;
 • sposobnost dela v skupini;
 • ročne spretnosti;
 • vzdržljivost;
 • veščine za delo s stroji.

Kakšni so trendi za prihodnost?

 • V skladu z napovedmi bo treba med letoma 2018 in 2030 zapolniti tri milijone novih delovnih mest na tem področju.
 • Pričakuje se, da se bo zaposlovanje vodstvenih delavcev v gostinstvu, hotelirstvu in prodaji povečalo za približno 10 % (kar pomeni okoli 410 000 delovnih mest), pri čemer naj bi do največjega porasta zaposlovanja prišlo v Italiji, na Cipru, v Združenem kraljestvu, na Danskem in Madžarskem.
 • Delež visokokvalificiranih kadrov v teh sektorjih naj bi se povečal s 35 % v letu 2018 na 41 % v letu 2030.
 • Delež nizkokvalificiranih delavcev naj bi se zmanjšal z 22 % v letu 2018 na 18 % v letu 2030.
 • Vodstveni delavci v gostinstvu, hotelirstvu in prodaji spadajo med poklice z zelo nizko stopnjo tveganja avtomatizacije.

Kateri dejavniki sprememb bodo vplivali na njihova znanja in spretnosti?

Vodstveni delavci v gostinstvu, hotelirstvu in prodaji so večinoma odgovorni za vodenje poslovnih enot, ki zagotavljajo storitve neposredno javnosti, pri čemer so te poslovne enote pogosto premajhne, da bi bilo mogoče v njih vzpostaviti hierarhično strukturo upravljanja. Zaradi tega morajo takšni kadri biti bolj vešči v komuniciranju z javnostjo kot vodstveni delavci v bolj specializiranih in tehničnih sektorjih. V nadaljevanju so navedeni dejavniki sprememb, ki bodo oblikovali ključne trende na področju znanj in spretnostih v tem poklicu.

 • Nova generacija delavcev z drugačnimi zahtevami in pričakovanji. Sestavljajo jo mladi, ki so odraščali v povezanem svetu in posledično cenijo prepletanje dela in osebnega življenja. Pričakujejo tudi hitrejše in odzivnejše komuniciranje z nadrejenimi, kar bo zahtevalo nov, bolj prožen pristop k upravljanju.
 • Starajoče se prebivalstvo v EU predstavlja velik izziv pri zaposlovanju vodstvenih delavcev. Vsakič ko se izkušeni vodstveni delavec upokoji, lahko za seboj zapusti nezapolnjeno vrzel na področju znanj in spretnosti na vodstvenem delovnem mestu.
 • Tehnološke spremembe v sektorju prodaje, vključno z uvedbo samopostrežnih blagajn, so privedle do ukinitve konvencionalnih delovnih mest blagajničark/blagajnikov in pojava novih delovnih nalog, ki vključujejo pomoč strankam pri uporabi takšnih blagajn. V nekaterih primerih so naprednejša znanja in spretnosti, ki se nanašajo na upravljanje podatkov, kritično analizo, upravljanje spletnih strani oziroma sorodne tehnične veščine in strateško načrtovanje, premalo razvita ali celo povsem odsotna, in prav ta se bodo izkazala kot bistveni kapital vodstvenih delavcev v teh sektorjih.
 • Povečanje poslovanja podjetij prek različnih kanalov, kot so portali za e-trgovanje, e-rezervacije in trženje, bo postavilo nove zahteve za vodstvene delavce v gostinstvu, hotelirstvu, prodaji in sorodnih storitvah. Morali bodo razviti znanja in sposobnosti, da prek teh novih kanalov upravljajo zahteve strank ter zagotavljajo usposabljanje in izpopolnjevanje osebja.
 • Novo razvijajoči se pravni in regulativni okviri od vodstvenih delavcev zahtevajo, da dobro poznajo zakonodajo in predpise (npr. delovno zakonodajo, predpise o higieni živil in oskrbi) ter da so sposobni delovati znotraj teh okvirjev. S povečanjem števila pogodb o zaposlitvi za določen čas bodo vodstveni delavci morali biti sposobni voditi svojo ekipo in se obenem spopadati z visoko fluktuacijo zaposlenih.

Kako zadostiti tem potrebam po znanju in spretnostih?

Potencialne kandidate za vodstvene položaje je treba prepoznati že zelo zgodaj in jih vključiti v ustrezen razvojni program. Za razvoj ključnih sposobnosti upravljanja in vodenja je treba opraviti osnovno usposabljanje iz menedžmenta, bodisi znotraj podjetja ali v okviru zunanje institucije. Tovrstne spretnosti se lahko pridobijo tudi na delovnem mestu in nadalje izboljšajo z mentorstvom ali sistemom spremljanja na delovnem mestu. Podjetja morajo zagotoviti tudi usposabljanje na področju upravljanja tehnološkega razvoja v zadevnem sektorju.

Pri razvoju menedžerskih znanj in spretnosti lahko pomagajo tudi ustrezni nacionalni organi, in sicer z zagotavljanjem finančnih sredstev za podporo MSP, zlasti na področjih podjetništva in novo nastajajočih potreb po znanjih in spretnostih. Kar zadeva starajoče se delavce, ki so lastniki/vodje trgovin, bi se bilo treba osredotočiti na zagotavljanje usposabljanja za prenos upravljavskih funkcij in krepitev upravljanja človeških virov.

Bi radi izvedeli več o napovedi na področju znanj in spretnosti ter o tem, kakšna naj bi bila prihodnost delovnih mest v Evropi? Preberite naš članek o splošnem pregledu in članek o poklicih na področju prava, sociale in kulture.

 

Več o tem:

Evropski dnevi zaposlovanja

Drop’pin@EURES

Poišči Euresove svetovalce

Življenjske in delovne razmere v državah Euresa

Euresova zbirka podatkov o prostih delovnih mestih

Euresove storitve za delodajalce

Euresov koledar prireditev

Prihodnji spletni dogodki

EURES na Facebooku

EURES na Twitterju

EURES na LinkedInu

Teme
Zunanje novice EURESNovice s trga dela/novice mobilnostiNovice/poročila/statistikaTrendi zaposlovanja
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Izjava o omejitvi odgovornosti

Članki so namenjeni zagotavljanju informacij uporabnikom portala EURES o aktualnih temah in trendih ter spodbujanju razprav in debat. Njihova vsebina ne odraža nujno stališča Evropskega urada za delo (ELA) ali Evropske komisije. Poleg tega EURES in ELA ne podpirata zgoraj omenjenih spletnih mest tretjih oseb.