Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
EURES
Artykuł prasowy24 marzec 2020Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

Przyszłość rynku pracy: Menadżerowie sektora hotelarsko-gastronomicznego i sprzedaży

Strona Skills Forecast (prognozowanie zapotrzebowania na umiejętności), opracowana przez Cedefop, pozwala nam sobie wyobrazić, w jaki sposób świat pracy będzie wyglądał za 10 lat, przewidując przyszłe tendencje w zatrudnieniu. W naszej nowej serii artykułów przyglądamy się potencjalnym wyzwaniom i zmianom, w obliczu których stoją niektóre zawody niektóre zawody już teraz, i z którymi będą się mierzyć do 2030 r.

The future of work: Hospitality and retail managers
EURES

Drugim analizowanym zawodem sąmenadżerowie sektora hotelarsko-gastronomicznego i sprzedaży. Zawód ten obejmuje osoby zatrudnione w charakterze menadżerów sektora hotelarsko-gastronomicznego, sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz innych usług obejmujących usługi sportowe, rekreacyjne i kulturalne.

Najważniejsze informacje

 • W 2018 r. w sektorze hotelarsko-gastronomicznym i sprzedaży zatrudnionych było ok. 4,2 mln osób.
 • W latach 2006-2018 zatrudnienie w tym zawodzie zwiększyło się jedynie o 3%.
 • Samodzielność, kreatywność, zdecydowanie oraz umiejętność pomocy i obsługi są najważniejszymi zadaniami i umiejętnościami pracowników w tej branży.
 • Menadżerowie tego sektora są głównie zatrudnieni w handlu hurtowym i detalicznym (35%) oraz w cateringu i zakwaterowaniu (32%).
 • W przyszłości nie przewiduje się zmian w profilu kwalifikacji dla menadżerów sektora hotelarsko-gastronomicznego i sprzedaży.

Zadania i umiejętności

Poniżej przedstawiono najważniejsze zadania i umiejętności o znaczeniu ogólnym:

 • samodzielność
 • obsługa i pomoc
 • kreatywność i zdecydowanie
 • perswazja i wywieranie wpływu
 • zarządzanie i koordynowanie
 • gromadzenie i ocena informacji
 • umiejętność czytania i pisania
 • korzystanie z technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)
 • nauczanie i szkolenie
 • wykonywanie rutynowych czynności
 • umiejętność rozumowania matematycznego
 • praca zespołowa
 • zręczność
 • wytrzymałość
 • obsługa maszyn

Co nas czeka w przyszłości?

 • W latach 2018-30 trzeba będzie obsadzić 3 miliony nowych stanowisk w tym sektorze.
 • Przewiduje się, że wzrost zatrudnienia w sektorze hotelarsko-gastronomicznym i sprzedaży wyniesie ok. 10% (wzrost o ok. 410 tys. stanowisk). Szczególnie wysoki wzrost przewiduje się we Włoszech, na Cyprze, w Wielkiej Brytanii, Danii i na Węgrzech.
 • Szacuje się, że odsetek osób zatrudnionych w sektorze z wysokimi kwalifikacjami wzrośnie z 35% w 2018 r. do 41% w 2030 r.
 • Według przewidywań odsetek osób zatrudnionych w sektorze z niskimi kwalifikacjami spadnie z 22% w 2018 r. do 18% w 2030 r.
 • Przypuszcza się, żeryzyko automatyzacji pracy menadżerów sektora hotelarsko-gastronomicznego jest bardzo niskie.

Które czynniki stymulujące zmiany wpłyną na ich umiejętności?

Menadżerowie sektora hotelarsko-gastronomicznego i sprzedaży najczęściej zarządzają placówkami świadczącymi bezpośrednie usługi dla ludności w organizacjach, które są zbyt małe, by posiadać strukturę hierarchiczną w zarządzaniu. W konsekwencji wymaga się od nich lepszych umiejętności prezencji publicznej niż od menadżerów w bardziej wyspecjalizowanych i technicznych sektorach. Czynnikami stymulującymi zmiany, które będą kształtować umiejętności zawodowe będą:

 • Nowe pokolenie pracowników o różnych wymaganiach i oczekiwaniach. Młodzi ludzie wychowali się w połączonym świecie, zatem doceniają łączenie życia zawodowego z osobistym. Oczekują również szybszego i przystępnego kontaktu z kierownictwem, wymagającego nowego, elastyczniejszego podejścia do zarządzania.
 • Starzejące się społeczeństwo w całej UE stanowi wyzwanie rekrutacyjne dla menadżerów. W przypadku przejścia doświadczonych menadżerów na emeryturę mogą wystąpić luki w kadrze zarządzającej.
 • Zmiany technologiczne w sektorze detalicznym, w tym wprowadzenie kas samoobsługowych, doprowadziło do zastąpienia kasjerów nowymi stanowiskami mającymi na celu pomóc klientom w korzystaniu z takich urządzeń. Zaawansowane umiejętności w zakresie zarządzania danymi, analizy krytycznej i innych kategorii związanych z technologiami i internetem a także planowanie strategiczne, pozostają niedopracowane lub ich brakuje w niektórych przypadkach, a są tą umiejętności niezbędne dla menadżerów w tych sektorach.
 • Intensyfikacja działalności firm za pomocą różnych kanałów, tj. handel internetowy/rezerwacje internetowe, postawi menadżerów przed nowymi wyzwaniami w sektorze hotelarsko-gastronomicznym, handlu i innych usługach. Będą oni zmuszeni do zarządzania zleceniami klientów za pośrednictwem nowych kanałów oraz do przeprowadzania szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników.
 • Zmieniające się ramy prawne i regulacyjne  wymagają od menadżerów dobrego zrozumienia przepisów prawnych (np. dotyczących zatrudnienia oraz higieny i obsługi żywności) oraz działania w tych ramach. Wzrost liczby umów na czas określony będzie wymagać od menadżerów zdolności do zarządzania zespołami przy potencjalnie wysokiej rotacji pracowników.

W jaki sposób można zaspokoić takie potrzeby w zakresie umiejętności?

Potencjalnych kandydatów na stanowiska kierownicze należy zidentyfikować na wczesnym etapie i poddać odpowiedniemu programowi rozwoju. Rozwój najważniejszych umiejętności w zakresie zarządzania i przywództwa wymaga podstawowego szkolenia z zarządzania, które może być odbywać się wewnątrz firmy lub na zewnątrz. Umiejętności te można zdobyć podczas wykonywania pracy i udoskonalić za pomocą systemu opieki mentorskiej lub obserwacji pracy. Przedsiębiorstwa muszą również zapewnić kadrze kierowniczej szkolenia w zakresie rozwoju technologicznego w ich sektorze pracy.

Właściwe organy krajowe mogą również pełnić rolę w rozwoju umiejętności w zakresie zarządzania przez udostępnienie środków finansowych w celu wsparcia MŚP, w szczególności w obszarach, gdzie występuje zapotrzebowanie na umiejętności w zakresie przedsiębiorczości oraz na nowo pojawiające się umiejętności. Jeśli chodzi o starzejącą się siłę roboczą właścicieli/kierowników sklepów, należy się skupić na przeprowadzaniu szkoleń w zakresie przenoszenia funkcji zarządczych i wzmacniania zarządzania zasobami ludzkimi.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Skills Forecast i jaka jest przyszłość dla rynku pracy w Europie? Przeczytaj nasz artykuł zawierający przegląd sytuacji  oraz artykuł poświęcony zawodom w sektorze prawnym, społecznym i kulturowym .

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Drop’pin@EURES

Znajdź doradców EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

Tematy
Wiadomości zewnętrzne EURESWiadomości z rynku pracy/wiadomości dotyczące mobilnościWiadomości/raporty/statystykiTrendy rekrutacyjne
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.