Skip to main content
EURES
Novinový článok5. decembra 2019Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Francúzska dátová špecialistka sa vďaka pomoci siete EURES usadila v Dánsku

Aurelie Giraudová vždy túžila žiť v Škandinávii, a tak keď sa vyskytla príležitosť presťahovať sa do Dánska, využila ju. Rozprávali sme sa s Aurelie, ako aj s Larsom Rungøm zo služieb zamestnanosti Workindenmark, aby sme sa dozvedeli, ako jej sieť EURES pomáhala s presťahovaním.

French data scientist settles into life in Denmark thanks to EURES support
Aurelie Giraud

„Čo si pamätám, vždy som túžila žiť v zahraničí a objavovať novú kultúru,“ priznala Francúzska Aurelie. „Škandinávske krajiny boli u mňa na prvých miestach. Veľmi sa mi páči nastavenie mysle Dánov. Je to kombinácia uvoľnenosti a efektívneho myslenia. A tak, keď môjho priateľa pozvali na pracovný pohovor do mesta Aalborg, chopili sme sa príležitosti – a všetko vyšlo.“

Prenos dávok v nezamestnanosti

Aurelie bola v čase sťahovania v trochu nezvyčajnej situácii. Po desiatich rokoch práce odišla zo zamestnania a vo Francúzsku poberala dávky v nezamestnanosti. Vďaka politike EÚ v oblasti prenosu dávok v nezamestnanosti mohla Aurelie pokračovať v poberaní dávok ďalšie tri mesiace, čo jej pomohlo pri hľadaní práce v Dánsku. Ako sa vyjadrila Aurelie: „To je dostatok času na nájdenie novej práce!“

Na aktiváciu svojich dávok musela Aurelie navštíviť služby zamestnanosti Workindenmark a zaregistrovať sa ako uchádzač o prácu, ktorý do krajiny prišiel s právom na dávky v nezamestnanosti z inej krajiny EÚ/EHP. V meste Aalborg zastupuje Workindenmark služba International Citizen Service – ICS (medzinárodná občianska služba), preto navštívila jej kancelárie, aby prenos dávok v nezamestnanosti dokončila. V centre ICS mala aj možnosť vyplniť rôzne registrácie a dostať poradenstvo od rozličných verejných inštitúcií v Dánsku.

„Možnosť prenosu dávok v nezamestnanosti je ďalším podnetom presťahovať sa do inej krajiny [aj počas nezamestnanosti], keďže viete, že počas určitého obdobia budete mať dávky, a teda zábezpeku na presťahovanie sa do zahraničia a nájdenie si pracovného miesta,“ vysvetľuje Lars Rungø zo služieb zamestnanosti Workindenmark. „Aurelie takisto pracovala aj na živnosť, tak sme ju odporučili na dánske daňové orgány, aby sa mohla správne zaregistrovať,“ dodáva.

Semináre pre medzinárodných uchádzačov o zamestnanie

Aurelie sa rozhodla zúčastniť sa v Aalborgu na seminári pre uchádzačov o zamestnanie organizovanom službami zamestnanosti Workindenmark, ktoré sú súčasťou siete EURES.

„Seminár pre uchádzačov o zamestnanie je zameraný na medzinárodných občanov, ktorí by sa chceli inšpirovať, ako si nájsť prácu v Dánsku,“ vysvetľuje Lars. Na seminároch sa takisto poskytujú rady, ako si vypracovať účinný životopis a motivačný list, a následne sa poskytujú účastníkom bezplatné konzultácie so spätnou väzbou.

Lars vedel, že Aurelie je vďaka svojim skúsenostiam v IT, medzinárodnému nastaveniu mysle a ovládaniu francúzštiny a angličtiny silnou uchádzačkou, a to aj preto, že Dánsko má v súčasnosti nedostatok pracovnej sily v sektore IT. Aurelie si našla pracovné miesto ako dátová špecialistka v centrále spoločnosti Trackunit v Aalborgu, ktorá je hlavným dodávateľom riešení internetu vecí. Medzi jej úlohy patrí získavanie a analyzovanie údajov s cieľom poskytovať cenné obchodné informácie zákazníkom.

Príprava je kľúčom k začleneniu

„Pre mňa je kľúčom k úspešnému začleneniu sa v inej krajine dobre sa pripraviť. V inej krajine sa ľahko môžeme cítiť stratení, pretože všetko je nové: verejná správa, jazyk, kultúra, postupy, pracovný trh… Sieť EURES môže pomôcť z hľadiska zamestnania a predstavuje veľkú časť začlenenia,“ radí Aurelie.

„Portál EURES je zlatá baňa,“ dodáva. „Našla som tam množstvo užitočných konkrétnych informácií o Dánsku, ale aj všeobecné tipy, ako si nájsť prácu v zahraničí. Pomohlo mi to pripraviť sa ešte predtým, ako som do Dánska prišla.“

„Ľudia sa ma pýtajú, ako dlho plánujeme v Dánsku ostať,“ hovorí Aurelie. „Nemáme na to odpoveď,“ pripúšťa. „Ľúbime naše rodiny a priateľov a chýbajú nám, to je pravda. Život tu má však príchuť hygge, a to si naozaj vychutnávame.“

 

Súvisiace odkazy:

Prenos dávok v nezamestnanosti

International Citizen Service – ICS

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať zamestnancov siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce online podujatia

EURES na Facebooku

EURES na Twitteri

EURES na LinkedIn

Témy
Súbor nástrojov EÚ pre mobilituosvedčený postup EURESEURES školeniaExterné správy EURESSprávy z trhu práce/správy o mobiliteTrendy náboruÚspešné príbehy
Súvisiace sekcie
Život a práca
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.