Skip to main content
EURES
Artykuł prasowy19 lutego 2021Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

Cztery sektory zatrudnienia, w których w wyniku pandemii COVID-19 odnotowano najwyższe zapotrzebowanie na pracowników

Pandemia COVID-19 spowodowała liczne zakłócenia i wywarła olbrzymi wpływ na rynek pracy. Choć niektóre sektory ucierpiały z powodu kryzysu, wiele z nich rozwinęło się. Zapoznaj się z naszymi czterema głównymi sektorami zatrudnienia, w których w wyniku pandemii odnotowano najwyższe zapotrzebowanie na pracowników.

Four job sectors in high demand as a result of the COVID-19 pandemic
EURES

Opieka zdrowotna

Państwa w Europie i na całym świecie w znacznym stopniu korzystały z usług sektora zdrowia w trakcie pandemii i mogą oczekiwać jego dalszego rozwoju w nadchodzących latach. Choć zawsze będzie istniało zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną, pandemia uwidoczniła jej znaczenie i zmieniła jej środowisko, umożliwiając stworzenie większej liczby miejsc pracy i lepszych perspektyw.

Nowy nacisk na opiekę zdrowotną po pandemii przyczyni się do inwestowania w już istniejące, jak i nowe miejsca pracy. Dotyczy to m.in. lekarzy, farmaceutów, specjalistów ds. wykrywania zakażeń, kierowników szpitali wirtualnych oraz specjalistów ds. drukowania przestrzennego. W związku z opracowywaniem nowych szczepionek, obiektów i zautomatyzowanych systemów w branży tej pojawi się zapotrzebowanie na pracowników z nowymi umiejętnościami.

Nauka i innowacje

Pandemia sprowokowała wiele pytań naukowych, na które świat z trudem próbował znaleźć odpowiedzi, co doprowadziło do zapotrzebowania na naukowców i badaczy. W wyniku kryzysu zwrócono również większą uwagę na znaczenie nauki, środowiska i innowacji. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę ze znaczenia osiągnięć naukowych, wpływu telepracy na środowisko oraz tworzenia nowych rozwiązań.

W wyniku pandemii osoby pracujące w zawodach, takich jak naukowcy biomedyczni, biolodzy, inżynierowie chemicy i analitycy danych, będą musiały odpowiedzieć na te pytania i przyczynić się do opracowania nowych innowacyjnych koncepcji i rozwiązań w przyszłości.

Technologia informacyjna

Pandemia przyspieszyła wprowadzenie rzeczywistości wirtualnej i sztucznej inteligencji do naszego codziennego życia. Spotkania, zajęcia szkolne i wydarzenia kulturalne coraz częściej odbywają się za pośrednictwem platform internetowych, dlatego znacznie wzrosło zapotrzebowanie na technologię i osoby, które wiedzą, w jaki sposób z niej korzystać, i nie zapowiada się, by ta sytuacja miała ulec zmianie. W trakcie pandemii wiele wydarzeń organizowano za pośrednictwem internetu, ponieważ było to jedyne możliwe rozwiązanie, niemniej jednak formuła ta okazała się nie tylko skuteczna, lecz także bardziej korzystna pod względem czasu i kosztów.

Oczekuje się, że technologia informacyjna nadal będzie się rozwijała w szybkim tempie, co przyczyni się również do zwiększenia zapotrzebowania na nowych ekspertów. Począwszy od twórców oprogramowania, programistów i techników, aż po konsultantów ds. bezpieczeństwa informatycznego i konsultantów ds. technologii, branża ta jest wciąż młoda i ma potencjał rozwoju.

Komunikacja cyfrowa

Oczekuje się, że sektor komunikacji będzie się rozwijał i dostosowywał w odpowiedzi na wprowadzanie do niego coraz większej liczby narzędzi cyfrowych. Pandemia przyspieszyła wdrażanie wielu z tych narzędzi, co uwypukliło lukę kompetencyjną w zakresie ich obsługi i eksploatacji. Pandemia COVID-19 przyczyniła się również do drastycznego wzrostu liczby telepracowników, sprawiając, że komunikacja cyfrowa zyskała kluczowe znaczenie.

Oczekuje się, że zawody, takie jak konsultanci ds. komunikacji, organizatorzy wydarzeń internetowych, menedżerowie mediów społecznościowych i planiści mediów, będą coraz bardziej popularne w świecie po pandemii COVID-19.

Pandemia COVID-19 wybuchła nieoczekiwanie i sprawiła, że rynek pracy musiał się zmienić i dostosować do nowego środowiska. Pandemia przyspieszyła również procesy cyfryzacji i przechodzenia na telepracę, a także uwypukliła potrzebę rozwoju opieki zdrowotnej, nauki i innowacji, technologii informacyjnej i komunikacji cyfrowej oraz inwestowania w nie.

Więcej informacji na temat możliwości zatrudnienia po pandemii można znaleźć w naszych wskazówkach, jak utrzymać szanse na rynku pracy po pandemii.

 

Powiązane linki:

Wskazówki, jak utrzymać szanse na rynku pracy po pandemii

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Drop’pin@EURES

Znajdź doradców EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

Tematy
Biznes/PrzedsiębiorczośćPorady i wskazówkiWiadomości z rynku pracy/wiadomości dotyczące mobilnościWiadomości/raporty/statystyki
Sektor
Administrative and support service activitiesArts, entertainment and recreationEducationHuman health and social work activitiesInformation and communicationOther service activitiesProfessional, scientific and technical activities

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.