Skip to main content
Logo Európskej komisie
EURES
Novinový článok28 júl 2022Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Máte pocit vyhorenia? Vieme vám pomôcť!

Úspešná kariéra nemusí byť na úkor duševnej pohody a uspokojujúceho osobného života. Udržanie primeranej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom môže naopak podstatne zlepšiť kvalitu práce. Čítajte ďalej, ak vás zaujíma, od čoho to závisí.

Feeling burnt out? We can help!

Vymedzte svoj pracovný čas

Ak ste v kancelárii alebo robíte z domu, dbajte nato, aby ste pracovný deň končili v primeraný čas každý deň. V dlhodobom výhľade vás to ochráni pred syndrómom vyhorenia. Kolegom jasne oznámte, kedy začína a kedy končí váš pracovný čas. Ak aj naďalej budete dostávať pracovné úlohy, ktoré si vyžadujú nadčasy, kolegov zdvorilo upozornite, že sa im budete venovať v pracovnom čase.

Kolegov jasne informujte o svojom pracovnom vyťažení

Ako sa uvádza v predchádzajúcom odseku, efektívnym riadením pracovnej záťaže sa môže predísť vzniku nadčasov. Základným prvkom je dôsledné informovanie kolegov o momentálnej pracovnej záťaži. Ak sa vám nedarí stíhať plniť všetky úlohy v stanovenom čase, zistite, či by ste mohli dostať viac času. Ak to nie je možné, pokúste sa prerozdeliť úlohy v rámci tímu alebo sa prípadne skontaktujte s klientom a informujte ho o tom, čo môže byť dosiahnuté do stanoveného termínu.

Dbajte na to, aby ste doma nepracovali inde, ako v pracovni

Ak pracuje z domu, vytvorte si miesto na prácu (ak je to možné) a nepracujte v posteli alebo na gauči. Pracovné miesto udržiavajte čisté a upratané. Prispeje to k lepšej koncentrácii a produktivite, a psychologicky sa tým oddelí pracovný život od súkromného, čo vám pomôže jednoduchšie „vypnúť“ po pracovnom čase. Ak pracujete v kancelárii, robte pravidelné prestávky mimo kancelárie a neobedujte na pracovnom stole. Môžete tak získať aj výbornú príležitosť spoznať svojich kolegov aj z inej ako pracovnej stránky.

Rozdeľte si zadanú prácu na malé konkrétne úlohy

Veľké a dlhodobé ciele rozdeľte na malé konkrétne úlohy. Získate lepší prehľad, úlohy sa stanú zvládnuteľnejšie a zníži sa pravdepodobnosť, že ich budete odkladať, lebo neviete, kde začať. Zabránite vzniku nadčasov a zlepšíte si kvalitu voľného času, pretože sa nebudete trápiť myšlienkami na nedokončenú alebo neodovzdanú prácu.

Plánujte si dovolenku

Využitie svoj dovolenkový nárok a plánujte si pravidelné obdobia mimo práce. Získate tak čas na oddych a zotavenie, čím sa dlhodobo zvýši vaša pracovná výkonnosť. Ak si chcete tento voľný čas naozaj užiť, pre kolegov vypracujte detailné poznámky k prebiehajúcim projektom, aby vás nemuseli vyrušovať kvôli pracovným otázkam a aby ste si nemuseli kontrolovať elektronickú poštu a odkazovú službu, čo by mohlo byť zdrojom stresu.

Ak chcete čo najefektívnejšie využiť svoj pracovný deň, prečítajte si náš článok Ako zvýšiť produktivitu v práci.

 

Súvisiace odkazy:

Ako zvýšiť produktivitu v práci

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Vyhľadať poradcov siete EURES

Životné a pracovné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce online podujatia

EURES na Facebooku

EURES na Twitteri

EURES na LinkedIn

Témy
Obchod / PodnikanieRady a tipy
Súvisiace sekcie
Rady a tipy
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.