Skip to main content
Logo Evropské komise
EURES
Zpráva27 listopad 2019Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

25. výročí EURES

V roce 2019 slaví EURES 25 let své existence. Aby oslavy tohoto výročí byly nezapomenutelné, potřebujeme vaši podporu a aktivní účast.

EURES turns 25!
European Commission

EURES, evropská síť spolupráce služeb zaměstnanosti, zahájila svoji činnost v roce 1994 s cílem usnadnit volný pohyb pracovníků. V průběhu let se síť EURES rozrostla. Nyní zahrnuje 32 zemí (28 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) a přes 1 000 pracovníků. Síť vždy usilovala o to, aby evropští občané měli stejné příležitosti – navzdory jazykovým překážkám, kulturním rozdílům, byrokracii, rozdílnému pracovnímu právu a nedostatečnému uznávání osvědčení o vzdělání v rámci celé Evropy.

Portál dosud využilo více než 14 300 zaměstnavatelů a nyní je na něm inzerováno 3,7 milionu volných pracovních míst. Tyto údaje dokládají rozsah a důležitost sítě EURES v současnosti. Síť EURES se těší na dalších 25 let své činnosti. Vynasnaží se, aby se informace o její existenci a poslání rozšířily mezi nespočet dalších potenciálních uchazečů o zaměstnání a zaměstnavatelů a aby měli povědomí o tom, jak jim může pomoci na jejich cestě životem nebo při náboru.

Jaké služby síť EURES nabízí?

Pracovníci sítě poskytují uchazečům o zaměstnání, kteří uvažují o přestěhování se do jiné evropské země, informace a pomoc, včetně informací o pracovních a životních podmínkách. Pomáhají také zaměstnavatelům s náborem zaměstnanců z jiných zemí.

Služby sítě EURES pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnavatele poskytují veřejné služby zaměstnanosti v zemích zapojených do její činnosti, jakož i různé soukromé služby zaměstnanosti, odbory a organizace zaměstnavatelů.

Co je #EURES25?

#EURES25 je celoevropská komunikační kampaň při příležitosti oslav 25 let činnosti sítě EURES. Kampaň potrvá pět měsíců, do ledna 2020.

Jaké jsou hlavní cíle?

  • oslavit úspěchy sítě EURES za 25 let její činnosti a poukázat na její neustálý růst a dosažené výsledky,
  • umožnit setkání subjektů zapojených do činnosti sítě EURES a společně oslavit významné společné počiny a úspěchy,
  • usilovat o to, aby uchazeči o zaměstnání o síti EURES věděli a využívali její služby a aby se za tímto účelem buď zaregistrovali na portálu pracovní mobility EURES, nebo se obrátili přímo na pracovníky sítě EURES v příslušných zemích,
  • zvýšit povědomí o síti EURES a její viditelnost v zájmu uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců, zaměstnavatelů a všech občanů, kteří si přejí využít její služby poskytované s ohledem na zásadu volného pohybu osob v Evropě,
  • podporovat podmínky pro budoucí spolupráci sítě EURES s případnými novými zájemci z řad zaměstnavatelů.

Jak se mohu do kampaně #EURES25 zapojit?

Kampaň můžete sledovat a zapojit se do ní v sociálních médiích pomocí hashtagu #EURES25.

Informujte se o akcích pořádaných v rámci kampaně ve vaší zemi nebo regionu v souhrnném kalendáři akcí EURES.

Nejnovější zprávy o kampani #EURES25 naleznete také na stránce sítě EURES na Facebooku, TwitteruLinkedIn.

Pomohla vám síť EURES najít práci? Řekněte nám o tom a vyhrajte!

Jste-li občanem nebo obyvatelem EU, který využil služeb sítě EURES, neváhejte a podělte se s námi o váš příběh.

Podmínky účasti v soutěži jsou jednoduché:

  • natočte minutové video popisující vaše zkušenosti se sítí EURES a nahrajte jej na její stránky,
  • ve videu použijte co nejkreativněji slovo EURES, fantazii se meze nekladou.

Tři výherci obdrží poukázku v hodnotě 500 EUR k účasti na:

  • jazykovém kurzu dle svého výběru,

NEBO

  • školení zaměřeném na profesní dovednosti, které zvýší jejich šance na získání vysněné práce.

Pospěšte si, soutěž končí 24. listopadu.

Jména tří šťastných výherců budou oznámena 6. prosince.

Více informací a přihlášku do soutěže naleznete zde.

V rámci kampaně #EURES25  je třeba mít na paměti jednu důležitou věc – bez vás by oslavy nebyly úspěšné. V rámci dosavadní činnosti sítě EURES jste sehráli velmi důležitou roli a vaši podporu budeme potřebovat i nadále.

 

Související odkazy:

Portál EURES

Pracovníci sítě EURES

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Drop’pin@EURES

Najděte si svého pracovníka sítě EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
Externí zprávy EURESZprávy/přehledy/statistikySociální médiaPříběhy úspěchuMládí
Související sekce
Život a práce
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.