Skip to main content
EURES
Novinový článok9. mája 2017Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

EURES Švédsko: nádej pre scenáristov

Sieť EURES vo Švédsku ponúka priestor švédskym scenáristom spisovateľom v celej Európe prostredníctvom nezvyčajného náborového podujatia, ktoré sa konalo v Poľsku.

EURES Sweden: Giving Writers Hope

Podujatie bolo výsledkom spoločného úsilia verejných služieb zamestnanostipre kultúrne médiápri EURES vo Švédsku a poľského filmového inštitútu. Ich spoločným cieľom bolo zoznámiť švédskych scenáristov s poľskými producentmi, ktorí hľadajú nové talenty.

Cieľom tohto podujatia, ktoré sa uskutočnilo 23. marca vo Varšave, bolo preklenúť medzeru medzi tvorivými osobnosťami a tými, ktorí majú kreatívne prostriedky.

Švédska služba pre zamestnanosť a kultúru vyzvala švédskych scenáristov k podávaniu prihlášok zo všetkých literárnych žánrov vrátane drámy, kriminálok, literatúry pre mladých dospelých a deti. Zo 60 nádejných a talentovaných uchádzačov bolo vybratých 11 scenáristov. Títo finalisti následne odcestovali do Poľska, kde sa zúčastnili na podujatí poľského filmového inštitútu v kine Rejs, aby sa stretli s poľskými producentmi, ktorí boli takisto pozvaní.

Každý zo scenáristov mal k dispozícii 8 minút nato, aby producentom predstavil svoj scenár. Následne sa zúčastnil na recepcii, na ktorej mohol nadviazať kontakty a začať budovať obchodné vzťahy.

Očakáva sa, že výsledok naviaže na úspech minuloročných scenáristických prezentácií, ktoré sa konali v Berlíne. Na základe  spätnej väzby účastníkov predchádzajúcich štyroch podujatí z obdobia rokov 2013 – 2016 vyplynulo, že 20 % z nich podpísalo zmluvu s producentom.

To je vynikajúci výsledok pre odvetvie, o ktorom je známe, že v ňom je ťažké uspieť. Písanie scenárov sa často považuje za najtvrdší oriešok v kreatívnej profesii, pretože sa líši od iných spisovateľských povolaní v tom, že v ňom neexistuje žiadna možnosť spropagovania. Úspech do značnej miery závisí od toho, či vaše dielo skončí v správnych rukách a v správnom čase. Avšak už len to, aby si ho niekto prečítal, sa zdá byť nemožné.

Sieť EURES vo Švédsku dúfa, že sa jej pomocou takýchto podujatí podarí tieto prekážky prekonať. Cieľom je poskytnúť švédskym scenáristom prístupnejšiu platformu a umožniť im nadviazať kontakty s odborníkmi v danom odvetví a získať prácu v celej Európe.

Toto nedávne podujatie bolo druhým, ktoré sa konalo v Poľsku, a ďalšie podujatia sú naplánované v blízkej budúcnosti v ďalších európskych krajinách, napr. v Berlíne a Londýne. Ak chcete dostávať aktuálne informácie o podobných podujatiach organizovaných oddelením siete EURES pre kultúrne médiá vo Švédsku a o iných zaujímavých podujatiach v budúcnosti, sledujte spravodajský portál siete EURES.

 

Súvisiace odkazy:

Verejné služby zamestnanosti pre kultúrne médiá

Poľský filmový inštitút

 

Ďalšie informácie:

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Sieť EURES na Google+

Témy
Obchod / PodnikanieRady a tipyPracovné dni/podujatiaSprávy z trhu práce/správy o mobiliteSprávy/reportáže/štatistikyTrendy náboruÚspešné príbehy
Súvisiace sekcie
Život a práca
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.