Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
EURES

Vad kan Eures göra för dig?

Eures hjälper arbetssökande att hitta arbete och arbetsgivare att rekrytera från hela Europa

EU:s princip om fri rörlighet för arbetstagare anses vara en av de viktigaste rättigheterna för Europas medborgare. Den innebär att du kan flytta till valfri EU-medlemsstat eller till Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz för att arbeta eller söka jobb.

Det kan dock kännas både skrämmande och svårt att ta steget. Det är där Eures kommer in i bilden. Vårt syfte är nämligen att hjälpa och stödja arbetssökande och arbetsgivare som vill arbeta och söka arbetskraft i andra europeiska länder.

Vi erbjuder en lång rad tjänster, tillgängliga via Euresportalen eller genom vårt omfattande nätverk med fler än tusen rådgivare som arbetar inom Eures medlems- och partnerorganisationer.

Eures tjänster för arbetssökande och arbetsgivare omfattar bland annat följande:

  • Matchning av lediga tjänster med meritförteckningar på Euresportalen.
  • Information, vägledning och andra stödtjänster för arbetstagare och arbetsgivare.
  • Tillhandahållande av information om levnads- och arbetsvillkor i EU:s medlemsstater, till exempel angående beskattning, pensioner, sjukförsäkring och socialförsäkring.
  • Särskilda stödtjänster för gränsarbetare och arbetsgivare i gränsregioner.
  • Stöd till särskilda grupper inom ramen för "Eures Targeted Mobility Schemes"
  • Initiativ till stöd för dynamiska rekryteringsevenemang genom plattformen för europeiska jobbdagar på nätet (European Job Days).
  • Information om och tillgång till stöd efter anställning, till exempel språkutbildning och integrationshjälp i det nya landet.

Besök de olika delarna av vår webbplats för att få veta mer om Eures tjänster. På sidan Eures i ditt land hittar du kontaktuppgifter till Eures medlemmar och samarbetspartner, och kan även välja att komma i direktkontakt med en Euresrådgivare per telefon, post eller via vår chattfunktion. Du kan också kontakta Eures hjälpcentral för hjälp med hur du använder portalen eller om du har andra frågor.

 

Läs mer om Eures och dess tjänster:

Hitta arbete i Europa – en vägledning för arbetssökande

Rekrytera i Europa – en vägledning för arbetsgivare