Skip to main content
European Commission logo
EURES

Hva kan EURES gjøre for deg?

EURES hjelper jobbsøkere med å finne jobb og arbeidsgivere med å rekruttere fra hele Europa

Den europeiske unions prinsipp om fri bevegelighet for arbeidstakere regnes for å være en av EU-borgernes viktigste rettigheter. Det innebærer at du kan flytte til ethvert land i EU eller til Norge, Island, Liechtenstein eller Sveits for å se etter og begynne i en jobb.

Likevel kan det av og til være skremmende og vanskelig å benytte seg av denne rettigheten. Målet til EURES er nettopp å gi jobbsøkere og arbeidsgivere hjelp og støtte til dette.

Det omfatter yting av mange forskjellige tjenester, enten på EURES-portalen eller gjennom et stort nettverk  med over tusen rådgivere som arbeider i organisasjoner som er EURES-medlemmer og partnere.

EURES’ tjenester for jobbsøkere og arbeidsgivere omfatter blant annet:

  • Matching av ledige stillinger og CV-er på EURES-portalen.
  • Informasjon, rettledning og andre støttetjenester for arbeidstakere og arbeidsgivere.
  • Tilgang til informasjon om bo- og arbeidsforhold i EUs medlemsstatene, som for eksempel skattlegging, pensjon, helseforsikring og trygd.
  • Egne støttetjenester for grensearbeidere og grensependlere.
  • Støtte til spesifikke grupper i sammenheng med "EURES Targeted Mobility Schemes".
  • Støtte til dynamiske rekrutteringsarrangementer gjennom (nettbaserte) europeiske jobbdager.
  • Informasjon om og tilgang til støtte etter ansettelsen, som språkopplæring og hjelp til integrasjon i vertslandet.

Hvis du vil finne ut mer om EURES-tjenestene, kan du bruke de ulike delene av dette nettstedet, finne kontaktopplysningene til EURES-medlemmer og -partnere på siden ”EURES i ditt land” eller komme i kontakt med en EURES-rådgiver via telefon, e-post eller chat. Du kan også kontakte EURES’ brukerstøtte for hjelp til bruk av portalen eller andre spørsmål du måtte ha.

 

Les mer om EURES og EURES' tjenester:

Finne jobb i Europa – en veiledning for jobbsøkere

Rekruttering i Europa – en veiledning for arbeidsgivere