Skip to main content
EURES

Što može EURES učiniti za vas?

EURES pomaže tražiteljima posla i poslodavcima pronaći posao ili radnike u cijeloj Europi

Načelo Europske unije o slobodnom kretanju radnika smatra se jednim od najvažnijih prava građana EU-a. To znači da se možete uputiti u bilo koju državu članicu EU-a, na Island, u Lihtenštajn, Norvešku i Švicarsku kako biste ondje tražili posao i zaposlili se.

Međutim, ponekad se ostvarenje tog prava može činiti kao zastrašujuća i teška zadaća. Svrha je EURES-a pomoći tražiteljima posla i poslodavcima upravo u tome.

To uključuje ponudu velikog broja usluga na portalu EURES-a ili putem velike ljudske mreže koju čini više od tisuću savjetnika u organizacijama koje su članovi i partneri EURES-a.

Usluge koje EURES nudi tražiteljima posla i poslodavcima obuhvaćaju:

  • povezivanje slobodnih radnih mjesta i životopisa na portalu EURES-a
  • informacije i pomoć te druge usluge podrške radnicima i poslodavcima
  • pristup informacijama o radnim i životnim uvjetima u državama članicama EU-a, primjerice o oporezivanju, mirovini, zdravstvenom i socijalnom osiguranju
  • posebne usluge potpore prekograničnim radnicima i poslodavcima u pograničnim područjima
  • potpora posebnim skupinama u kontekstu "EURES-ovih Targeted Mobility Schemes"
  • potporu dinamičnim događanjima na temu zapošljavanja na platformi Europski dani poslova (na internetu)
  • informacije i pristup pomoći nakon zapošljavanja, kao što su jezični tečajevi i pomoć pri integraciji u odredišnoj zemlji.

Dodatne informacije o uslugama EURES-a možete pronaći u različitim odjeljcima na ovom mrežnom mjestu. Kontaktni podatci članova i partnera EURES-a dostupni su na stranici EURES u vašoj zemlji, a možete i izravno stupiti u kontakt sa savjetnikom EURES-a telefonski, poštom ili putem chata. Osim toga, možete se obratiti i EURES-ovoj službi za podršku ako trebate pomoć u vezi s korištenjem portala ili bilo kojim drugim pitanjem.

 

Saznajte više o EURES-u i njegovim uslugama:

Pronalaženje posla u Europi – vodič za tražitelje posla

Zapošljavanje u Europi – vodič za poslodavce