Skip to main content
Euroopan komission logo
EURES

Miten EURES voi palvella sinua?

EURES auttaa työnhakijoita löytämään työpaikkoja ja työnantajia saamaan työntekijöitä palvelukseensa kaikkialta Euroopasta

Euroopan unionin periaatetta työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta pidetään yhtenä EU:n kansalaisten tärkeimmistä oikeuksista. Se tarkoittaa sitä, että voit muuttaa mihin tahansa EU:n jäsenvaltioon tai Islantiin, Liechtensteiniin, Norjaan tai Sveitsiin etsiäksesi työtä ja ottaaksesi työn vastaan.

Joskus vapaan liikkuvuuden oikeuden hyödyntäminen voi kuitenkin vaikuttaa vaativalta ja hankalalta. EURESin tarkoituksena onkin auttaa ja tukea työnhakijoita ja työnantajia asiassa.

Tähän sisältyy monenlaisten palvelujen tarjoaminen EURES-portaalissa tai laajan henkilöverkoston kautta, jossa on yli tuhat EURESin jäsen- ja kumppaniorganisaatioissa työskentelevää neuvojaa.

EURESin palveluita työnhakijoille ja työnantajille:

  • Toisiinsa sopivien avointen työpaikkojen ja ansioluetteloiden yhteensovittaminen EURES-portaalissa.
  • Tietojen ja neuvojen sekä muiden tukipalveluiden tarjoaminen työntekijöille ja työnantajille.
  • Pääsy elinoloja ja työoloja koskeviin tietoihin EU:n jäsenvaltioissa, mukaan lukien tiedot verotuksesta, eläkkeistä, sairausvakuutuksesta ja sosiaaliturvasta.
  • Raja-alueilla rajatyöntekijöille ja työnantajille tarjottavat erityiset tukipalvelut.
  • Erityisryhmien tukeminen "EURESin Targeted Mobility Schemes" puitteissa.
  • Dynaamisten rekrytointitapahtumien tukeminen Euroopan (verkko)työpaikkapäivien foorumin kautta.
  • Tiedottaminen ja tuki rekrytoinnin jälkeen, kuten kielikoulutus ja tuki kohdemaan yhteiskuntaan kotoutumisessa.

Lisätietoja EURES-palveluista on tämän sivuston eri osioissa; löydät EURES-jäsenten ja -yhteistyökumppaneiden yhteystiedot sivulta EURES oassa maassasi tai saat suoran yhteyden EURES-neuvojaan soittamalla, lähettämällä sähköpostia  tai chattaamalla.  Voit myös ottaa yhteyttä EURESin tukikeskukseen saadaksesi apua portaalin käytössä tai muissa mahdollisissa kysymyksissä.

 

Lisätietoa EURESista ja sen palveluista:

Työnhaku Euroopasta – Opas työnhakijoille

Rekrytointi Euroopasta – Opas työnantajille