Skip to main content
Logo Evropské komise
EURES

Co pro Vás může EURES udělat?

Síť EURES pomáhá uchazečům o práci najít zaměstnání v evropských zemích a zaměstnavatelům přijímat zaměstnance z celé Evropy.

Zásada volného pohybu pracovníků uplatňovaná v Evropské unii je považována za jedno z nejdůležitějších práv občanů EU. Spočívá v tom, že se můžete za účelem hledání a přijetí práce přemístit do kteréhokoli členského státu EU, jakož i na Island, do Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.

Někdy se však využití tohoto práva může zdát náročným a nelehkým úkolem. Účelem sítě EURES je právě tento krok uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům usnadnit a poskytnout jim potřebnou podporu.

To zahrnuje poskytování celé řady služeb, které jsou dostupné na portálu EURES nebo prostřednictvím rozsáhlé sítě více než tisíce poradců působících v organizacích, které jsou členy nebo partnery sítě EURES.

Mezi služby sítě EURES poskytované uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům patří:

  • propojování volných pracovních míst a životopisů na portále EURES,
  • poskytování informací, poradenství a dalších podpůrných služeb pracovníkům a zaměstnavatelům,
  • poskytování přístupu k informacím o životních a pracovních podmínkách v členských státech EU v oblastech, jako je zdanění, důchody, zdravotní pojištění a sociální zabezpečení,
  • poskytování specifických podpůrných služeb příhraničním pracovníkům a zaměstnavatelům v přeshraničních regionech,
  • poskytování podpory specifickým skupinám v rámci EURES Targeted Mobility Schemes,
  • poskytování podpory dynamickým náborovým akcím prostřednictvím platformy Evropské (on-line) dny pracovních příležitostí,
  • poskytování informací (a přístupu k nim) o pomoci po přijetí pracovníků, jako jsou jazykové kurzy a podpora při začlenění v cílové zemi.

Další informace o službách sítě EURES naleznete v příslušných sekcích těchto webových stránek nebo od členů a partnerů sítě EURES, jejichž kontaktní údaje naleznete na stránce EURES ve vaší zemi“, či přímo od konkrétního poradce EURES, s nímž se můžete spojit prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo chatu. S dotazy týkajícími se potíží při používání portálu nebo jakýmikoli dalšími otázkami se můžete obrátit na oddělení uživatelské podpory EURES.

 

Více informací o síti EURES a jejích službách:

Jak nalézt v Evropě zaměstnání – příručka pro uchazeče o zaměstnání

Nábor pracovních sil v Evropě – příručka pro zaměstnavatele