Skip to main content
Лого на Европейската комисия
EURES

Какво EURES може да направи за вас?

EURES помага на търсещите работа лица да намерят работни места и на работодателите — да наемат служители от цяла Европа

Принципът на Европейския съюз за свободно движение на работници се счита за едно от най-важните права на гражданите на ЕС. Това означава, че можете да се преместите във всяка една държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, да търсите и да започнете работа.

Наистина понякога използването на това право може да изглежда плашеща и трудна задача. Целта на EURES е да помага и да съдейства на търсещите работа лица и работодателите именно в тази насока.

Това включва предоставянето на широк набор от услуги, налични на портала на EURES или чрез широкообхватната мрежа от повече от хиляда съветници на организациите, които са членове или партньори на EURES.

EURES предлага следните услуги за лица, търсещи работа, и работодатели:

  • Намиране на съответствия между свободните работни места и автобиографиите на портала EURES
  • Информация, насоки и други услуги в подкрепа на работници и работодатели
  • Достъп до информация за условията на живот и труд в държавите членки на ЕС, като данъчно облагане, пенсионно, здравно и социално осигуряване
  • Специфични услуги в подкрепа на погранични работници и работодатели в трансгранични региони
  • Подкрепа за специфични групи в рамките на "EURES Targeted Mobility Schemes"
  • Подкрепа за активни инициативи за набиране на персонал чрез платформата Европейски (онлайн) дни на заетостта
  • Информация и достъп до помощни услуги след наемане на работа, като езикови курсове и подкрепа при интеграцията в приемащата държава

Можете да научите повече за услугите на EURES като посетите различните раздели на този уебсайт, като намерите координатите за връзка с членовете и партньорите на EURES на страницата EURES във вашата страна или се свържете пряко със съветник на EURES по телефона, по електронната поща или в чата, Можете да се свържете и с бюрото за помощ на EURES, което ще ви помогне при използването на портала и ще отговори на други евентуални ваши въпроси.

 

Прочетете повече за EURES и услугите на мрежата на:

Намиране на работа в Европа — Ръководство за търсещи работа лица

Набиране на работна ръка в Европа — Ръководство за работодатели