Skip to main content
EURES

Eures i ditt land

Eures är ett europeiskt samarbetsnätverk för arbetsförmedlingar. Det omfattar alla EU-länder samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

Europeiska samordningsbyrån (ECO)

På europeisk nivå samordnas nätverket av Europeiska samordningsbyrån, som inrättats inom Europeiska arbetsmyndigheten. Europeiska samordningsbyrån sköter Euresportalen och webbplattformen för de europeiska jobbdagarna (EOJD, European Online Job Days).

Nationella samordningskontor (NCO)

Varje land som ingår i nätverket har utsett ett nationellt samordningskontor för Eures som ansvarar för att samordna det nationella nätverket av medlemmar och samarbetspartner.

Medlemmar och samarbetspartner i Eures

Tjänsterna för arbetssökande och arbetsgivare tillhandahålls av medlemmarna och samarbetspartnerna i Eures.

Offentliga arbetsförmedlingar spelar en särskild roll eftersom de deltar och tillhandahåller tjänster som Euresmedlemmar precis som andra medlemmar. Förutom de offentliga arbetsförmedlingarna kan även andra arbetsförmedlingar och organisationer som tillhandahåller tjänster till arbetssökande och arbetsgivare delta som Euresmedlemmar eller som Euressamarbetspartner. Det beror på vilken typ av tjänster de erbjuder.

En Euresmedlem tillhandahåller hela utbudet av Eurestjänster medan en Euressamarbetspartner har ett mer begränsat utbud av tjänster beroende på organisationens storlek eller karaktären på de andra tjänster som den normalt tillhandahåller.

Hitta en Euresmedlem eller Euressamarbetspartner

Ta reda på vilka de är och hur du kan kontakta dem genom att välja ett land i via knappen nedan.