Skip to main content
EURES

EURES i grenseregionene

Nesten 2 millioner grensependlere bor i EUs grenseregioner, som dekker 40% av EUs areal. Ifølge den siste rapporten om EU-intern jobbmobilitet var det over 1,3 millioner mennesker som bodde i et EU-land og arbeidet i et annet.

Grensearbeidere står ofte overfor en rekke utfordringer i hverdagen, som ulik nasjonal praksis og forskjeller i trygdeordninger, skatteregler og rettssystemer. I tillegg er offentlig transport ofte dårligere i grenseregionene enn innenlands, noe som også bidrar til å begrense mulighetene for å jobbe i et naboland i EU.

For å overkomme disse hindringene gir EURES økonomisk støtte til grenseoverskridende partnerskap gjennom European Social Fund Plus (ESF+).

Formålet med slike partnerskap av EURES-medlemmer og -partnere er å samarbeide over landegrensene for å legge forholdene bedre til rette for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Organisasjoner som ikke er en del av EURES-nettverket har også mulighet til å bidra. Partnerne er gjerne offentlige arbeidsformidlinger, arbeidslivsorganisasjoner, universiteter, bransjeforeninger, fagforeninger eller næringsråd.

I 2022 og 2023 var det sju grenseoverskridende partnerskap i ni land som mottok midler fra ESF+. Andre partnerskap også aktive på dette området, men uten finansiell støtte fra EU.

Nedenfor finner du en liste over grenseoverskridende partnerskap som støttes av ESF+. Klikk på lenkene for å finne ut mer om partnerskapene, deres virksomhet og tjenester. Du kan henvende deg til dem for mer informasjon og støtte:

 

Partnerskapene har som overordnet mål å gi jobbsøkere og arbeidsgivere informasjon og råd om hva det innebærer å arbeide eller rekruttere på tvers av grensene, å tilby praksisplasser og å yte relevante tjenester både før og etter ansettelsen.

Arbeidstakere kan stille spørsmål til en rekke fagfolk om praktiske forhold knyttet til jobbing i et naboland, på alle trinn i karrieren.

Partnerskapene overvåker også flyten av arbeidstakere og utviklingen i arbeidsmarkedet i de ulike regionale grenseområdene, slik at de kan identifisere forhold som eventuelt begrenser arbeidstakernes frihet i dette markedet.

Hvert år treffer partnerskapene en rekke tiltak til støtte for både jobbsøkere og arbeidsgivere.

Trenger du flere råd om jobbmuligheter i din region kan du søke etter rådgivere i EURES Advisers by cross-border partnership.