Skip to main content
Europos Komisijos logotipas
EURES
Naujienų straipsnis17 kovas 2022Europos darbo institucija, Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinis direktoratas

ES pasiūlyta direktyva skaitmeninių platformų darbuotojų teisėms apsaugoti

Minėdami Europos jaunimo metus norime pristatyti temą, kuri aktuali daugeliui jaunuolių, – darbą skaitmeninėse platformose. Šiame straipsnyje sužinosite, kas yra darbas skaitmeninėse platformose, su kokiais iššūkiais susiduria dirbantieji tokiose platformose ir kaip ES siekia juos spręsti.

EU proposes directive to protect the rights of platform workers
Unsplash

Kas yra darbas skaitmeninėse platformose?

Darbas skaitmeninėse platformose – tai nauja apmokamo darbo organizavimo skaitmeninėse platformose forma. Dirbantieji skaitmeninėse platformose yra pasiekiami internetu ir teikia įvairias mokamas paslaugas. Keletas tokių platformų pavyzdžių yra „Uber“, „Bolt“ ir „Upwork“.

Skaitmeninių platformų ekonomika labai naudinga tiek darbuotojams, tiek vartotojams. Skaitmeninėse platformose taikomi žemi patekimo į darbo rinką reikalavimai ir lankstus darbo laikas, todėl jose žmonėms lengviau pradėti savarankišką veiklą ir gauti pajamų, nepriklausomai nuo to, koks jų socialinis statusas.

Europos Komisijos duomenimis, 2020 m. ES skaitmeninių platformų ekonomikos pajamos buvo net 20 mlrd. eurų. Vien ES yra per 500 skaitmeninių darbo platformų ir per 28 mln. skaitmeninių platformų darbuotojų.

Su kokiais iššūkiais susiduria skaitmeninių platformų darbuotojai?

Skaitmeninių platformų darbuotojai beveik visada priskiriami savarankiškai dirbantiems asmenims. Daugelyje Europos teisinių sistemų tai reiškia, kad jų darbuotojo teisės nėra arba yra tik menkai apsaugotos, pavyzdžiui, teisės į kolektyvines derybas, sveikatos apsaugą ir darbo saugą ir socialinį draudimą.

Be to, užimtumas ir pajamos dažnai yra nenuspėjami ir nustatomi algoritmais, kurių darbuotojai negali kontroliuoti. Darbo sąlygos įvairuoja, priklausomai nuo platformos tipo, užduočių pobūdžio ir šioms užduotims atlikti reikalingų įgūdžių lygio.

ES direktyva dėl darbo sąlygų skaitmeninėse platformose gerinimo

2021 m. gruodžio mėn. Europos Komisija pasiūlė direktyvą, kuria siekiama pagerinti darbo sąlygas skaitmeninėse platformose. Pasiūlytoje direktyvoje surašyti kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, ar skaitmeninė platforma yra darbdavys. Jei platforma atitinka būtinus kriterijus, teisiškai preziumuojama, kad ji yra darbdavys. Apskaičiuota, kad jei pasiūlytoji direktyva įsigaliotų, 1,7–4,1 mln. žmonių galėtų būti perklasifikuoti kaip darbuotojai. Kiti taptų tikrai savarankiškai dirbančiais asmenimis, nes kai kurios platformos gali pritaikyti savo verslo modelius.

Nustačius, kad dirbantysis yra darbuotojas, jis turės teisę į:

  • garantuotą poilsio laiką ir apmokamas atostogas;
  • bent nacionalinį arba sektorinį minimalų darbo užmokestį (jei taikomas);
  • saugą ir sveikatos draudimą;
  • nedarbo, ligos ir sveikatos priežiūros išmokas;
  • vaiko priežiūros atostogas;
  • pensiją;
  • išmokas nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos atveju.

Komisijos siūloma direktyva taip pat siekiama padidinti algoritmų naudojimo platformose skaidrumą, užtikrinant žmogaus atliekamą stebėseną ir teisę ginčyti automatizuotus sprendimus.

Nacionalinėms valdžios institucijoms dažnai sunku gauti prieigą prie duomenų, susijusių su skaitmeninėmis platformomis ir jose dirbančiais žmonėmis. Komisijos pasiūlymu siekiama užtikrinti didesnį platformų skaidrumą, paaiškinant esamas prievoles deklaruoti darbą nacionalinėms valdžios institucijoms. Pagal naująsias taisykles bus reikalaujama, kad platformos nacionalinėms valdžios institucijoms pateiktų tam tikrą informaciją apie savo veiklą ir jose dirbančius asmenis.

Kiti informacijos apie skaitmeninių platformų darbuotojų teises ištekliai

Platformų ekonomikos iniciatyvos: šioje EUROFOUND interneto saugykloje kaupiamos įvairios su platformų ekonomika susijusios nacionalinės iniciatyvos. Norėdami atlikti su konkrečia šalimi susijusią paiešką, galite filtruoti.

Iniciatyvos skaitmeninių platformų darbuotojų darbo sąlygoms pagerinti. Tikslai, metodai, privalumai ir trūkumai: šioje EUROFOUND ataskaitoje vertinamos kai kurios valstybių narių iniciatyvos, kuriomis siekiama spręsti neigiamus darbo platformose aspektus, ir pateikiamos rekomendacijos dėl tolesnių veiksmų.

Klausimai ir atsakymai. Darbo sąlygų skaitmeninėse platformose gerinimas: Europos Komisija atsako į dažnai užduodamus klausimus apie skaitmeninių platformų ekonomiką, teikia informaciją apie savo pasiūlytą direktyvą ir išteklių nuorodas.

Darbas skaitmeninėse platformose yra tik viena iš galimybių, kurią gali rinktis jauni darbuotojai, pradedantys savo profesinį kelią. Daugiau apie stažuočių galimybes, kuriomis gali pasinaudoti jauni žmonės ES, skaitykite šiame straipsnyje.

 

Susijusios nuorodos:

Darbo sąlygų skaitmeninėse platformose gerinimas

Iniciatyvos skaitmeninių platformų darbuotojų darbo sąlygoms gerinti. Tikslai, metodai, privalumai ir trūkumai

Platformų ekonomikos iniciatyvos

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl darbo skaitmeninėse platformose sąlygų gerinimo

Klausimai ir atsakymai. Darbo sąlygų skaitmeninėse platformose gerinimas

Europos jaunimo metai.Stažuotės

 

Išsamesnė informacija:

Europos darbo dienos

Raskite EURES konsultantus

Gyvenimo ir darbo sąlygos EURES šalyse

EURES darbo vietų duomenų bazė

EURES paslaugos darbdaviams

EURES renginių kalendorius

Būsimi internetiniai renginiai

EURES tinkle „Facebook“

EURES tinkle „Twitter“

EURES tinkle „LinkedIn“

Temos
Verslas / VerslumasDarbo rinkos naujienos/mobilumo naujienosNaujienos/pranešimai/statistikaJaunimas
Susijusios skiltys
Informacija apie darbo rinką
Sektorius
Accomodation and food service activitiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesArts, entertainment and recreationEducationHuman health and social work activitiesInformation and communicationOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesTransportation and storage

Atsisakymas

Straipsniai skirti EURES portalo vartotojams teikti informaciją apie aktualias temas ir tendencijas bei paskatinti diskusijas ir diskusijas. Jų turinys nebūtinai atspindi Europos darbo institucijos (ELA) ar Europos Komisijos požiūrį. Be to, EURES ir ELA neremia pirmiau minėtų trečiųjų šalių svetainių.