Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
EURES
Artykuł prasowy31 marzec 2021Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

UE inicjuje nowy program wspierania europejskich MŚP

W dniu 10 marca UE uruchomiła MobiliseSME – nowy program dla MŚP. W ramach inauguracji programu zorganizowano webinarium, aby wyjaśnić, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą odnieść korzyści z uczestnictwa. Więcej informacji na temat programu i korzyści z niego płynących w niniejszym artykule.

EU launches new programme to support European SMEs
EURES

W ciągu ostatnich kilku lat UE opracowała szereg programów i inicjatyw mających na celu wspieranie wewnętrznego przepływu pracowników i współpracy między przedsiębiorstwami, zwłaszcza MŚP. Dotychczas nie istniał specjalny program służący wspieraniu pracowników podróżujących do innych przedsiębiorstw za granicą i wymiany umiejętności. Doprowadziło to do utworzenia MobiliseSME.

Czym jest MobiliseSME?

MobiliseSME jest pierwszym programem mobilności przeznaczonym specjalnie dla pracowników MŚP, finansowanym z osi EURES programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) i przez Komisję Europejską. Opiera się on na udanym projekcie pilotażowym przeprowadzonym w latach 2015-2017 i wspiera oddelegowanie i współpracę między europejskimi MŚP.

„Głównym celem MobiliseSME jest zwiększenie internacjonalizacji unijnych MŚP, poprawa ich konkurencyjności i ustanowienie wspólnej metodologii na szczeblu UE w odniesieniu do programu mobilności dla pracowników MŚP” – wyjaśnia Jose Enrique Val, kierownik projektu w Fundacion Equipo Humano. „Program ma na celu wykorzystanie pełnego potencjału jednolitego rynku UE i jednego z jego najcenniejszych aktywów – MŚP, które stanowią 99% przedsiębiorstw w UE”.

Jakie są korzyści dla MŚP?

Program oferuje MŚP pomoc praktyczną i finansową poprzez organizowanie i wspieranie krótkich pobytów (1-6 miesięcy) w MŚP w innych krajach UE. Oddelegowania te są współfinansowane przez KE, a miesięczne dotacje wynoszą od 560 EUR do 1100 EUR w zależności od kosztów utrzymania w każdym kraju. Dotacje te pokrywają koszty integracji, zakwaterowania, podróży i szkoleń.

Dotacje i oddelegowania nie są jedynymi korzyściami wynikającymi z uczestnictwa w MobiliseSME. Oferuje ono również dostosowane do potrzeb sesje poświęcone temu, jak umiędzynarodowić produkty. Uczestniczące MŚP mogą korzystać z rozległych sieci, do których należą lokalne punkty kontaktowe, zwiększając ich widoczność na szczeblu UE. Program zapewnia również MŚP narzędzia i informacje umożliwiające znalezienie partnerów biznesowych w UE, rozszerzenie ich działalności, produktów i usług oraz poprawę ich wiedzy, umiejętności i kompetencji.

W jaki sposób można wziąć udział?

Udział w programie jest łatwy! Na początku można wejść na stronę internetową MobiliseSME i sprawdzić, czy spełnia się kryteria kwalifikowalności. Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie się na platformie nawiązywania kontaktów w celu znalezienia odpowiedniego partnera z pomocą lokalnych punktów kontaktowych. Następnie można rozwijać umiejętności i kompetencje w przedsiębiorstwach przyjmujących, aby wzmocnić międzynarodowe partnerstwa biznesowe na jednolitym rynku UE. Termin rejestracji online upływa w połowie 2022 r.

 

Powiązane linki:

Strona internetowa MobiliseSME

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Znajdź doradców EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

Tematy
Biznes/PrzedsiębiorczośćZestaw narzędzi UE do mobilnościDni Pracy/WydarzeniaWiadomości z rynku pracy/wiadomości dotyczące mobilnościWiadomości/raporty/statystyki
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.