Skip to main content
Euroopa Komisjoni logo
EURES
Artikkel31 märts 2021Euroopa Tööjõuamet, Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat

Euroopa Liit käivitab uue kava Euroopa VKEde toetuseks

10. märtsil käivitas Euroopa Liit uue VKEde kava – MobiliseSME. Kava avamise raames korraldati veebiseminar, et selgitada, kuidas ettevõtted saavad osalemisest kasu. Loe allpool kavast ja kuidas selles osaleda.

EU launches new programme to support European SMEs
EURES

Viimastel aastatel on Euroopa Liit töötanud välja mitu programmi ja algatust, et toetada töötajate liidusisest liikuvust ja koostööd ettevõtete, eelkõige VKEde vahel. Seni ei olnud eriprogrammi, et toetada töötajaid, kes reisivad oskuste vahetamiseks välisriigis asuvatesse ettevõtetesse. Seetõttu loodigi kava MobiliseSME.

Mis on MobiliseSME?

MobiliseSME, mida rahastatakse ELi tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (EaSI) EURESe tegevussuunast ja Euroopa Komisjoni poolt, on esimene konkreetselt VKEde töötajatele suunatud liikuvuskava. See tugineb aastatel 2015–2017 rakendatud edukale katseprojektile ning toetab lähetusi ja koostööd Euroopa VKEde vahel.

„MobiliseSME põhieesmärk on edendada ELi VKEde sisenemist rahvusvahelisele turule, suurendada nende konkurentsivõimet ja kehtestada ELi tasandil VKEde töötajate liikuvuskava ühismetoodika“ selgitab Fundacion Equipo Humano projektijuht Jose Enrique Val. „Kava eesmärk on kasutada ära ELi ühtse turu ja selle ühe väärtuslikuma vara – VKEde – täispotentsiaali, sest VKEd moodustavad 99% ELi ettevõtjatest.“

Mis kasu saavad VKEd kavas osalemisest?

Kavast pakutakse VKEdele praktilist ja rahalist abi, korraldades ja toetades lühiajalisi (1 kuni 6 kuud) külastusi teistes ELi riikides asuvatesse VKEdesse. Euroopa Komisjon kaasrahastab neid lähetusi toetustega 560–1100 eurot kuus sõltuvalt riigi elukallidusest. Need toetused katavad lõimumis-, majutus-, reisi- ja koolituskulud.

Toetused ja lähetused ei ole ainsad liikuvuskavas MobiliseSME osalemise eelised. Pakutakse ka kohandatud seminare teemal, kuidas viia tooteid rahvusvahelisele turule. Et suurendada oma nähtavust ELi tasandil, saavad osalevad VKEd kasutada ulatuslikke võrgustikke, milles osalevad kohalikud kontaktpunktid. VKEdele pakutakse ka vahendeid ja teavet, kuidas leida ELis äripartnereid, laiendada äritegevust, tooteid ja teenuseid ning täiustada teadmisi, oskusi ja pädevusi.

Kuidas osaleda?

Liikuvuskavas osalemine on lihtne! Külasta esmalt MobiliseSME veebilehte ja kontrolli oma toetuskõblikkust. Seejärel registreeru VKEsid sobitaval platvormil, et leida kohaliku kontaktpunkti abiga sobiv partner. Nüüd saad arendada oma oskusi ja pädevusi vastuvõtvates ettevõtetes ning sõlmida uusi rahvusvahelisi äripartnerlusi ELi ühtsel turul. Veebis saab registreeruda kuni 2022. aasta keskpaigani.

 

Seotud lingid

Liikuvuskava MobiliseSME veebileht

 

Lisateave

Euroopa tööhõivepäevad

EURESe nõustajad

Elamine ja töötamine EURESe riikides

EURESe töökohtade andmebaas

EURESe teenused tööandjatele

EURESe ürituste kalender

Eelseisvad veebiüritused

EURES Facebookis

EURES Twitteris

EURES LinkedInis

Teemad
EttevõtlusELi liikuvuse tööriistakastTööpäevad/üritusedTööturuuudised/liikumisuudisedUudised/aruanded/statistika
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastutusest loobumine

Artiklite eesmärk on anda EURESe portaali kasutajatele teavet aktuaalsete teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelu ja arutelu. Nende sisu ei pruugi kajastada Euroopa Tööameti (ELA) ega Euroopa Komisjoni seisukohta. Lisaks ei toeta EURES ja ELA ülalnimetatud kolmandate isikute veebisaite.