Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh
EURES
Bí páirteach i margadh fostaíochta EURES!

Aimsigh an t-iarrthóir is oiriúnaí laistigh de na os cionn 1 mhilliún CV ar fáil ar EURES agus bí feiceálach ar an margadh trí do phróifíl fostóra EURES a chruthú.

Leideanna agus Moltaí

D’fhéadfadh sé tarlú gur tasc deacair é oibrithe as tír Eorpach eile a aimsiú i gcás nach bhfuil a leithéid déanta agat roimhe. Conas a chuireann tú tús leis an bpróiseas? Cad iad na nithe atá le breithniú? Cé atá ann chun cabhair agus tacaíocht a thabhairt duit?

EURES Targeted Mobility Schemes

An bhfuil sé amhlaidh go bhfuil tú ag iarraidh daoine a bhfuil próifíl ar leith acu a earcú agus nach bhfuil tú in ann teacht orthu i do thír féin? An bhfuil tú den tuairim gur féidir le foireann Eorpach ilchultúrtha buntáiste tábhachtach a thabhairt do do ghnólacht?

An nuacht is déanaí EURES d’fhostóirí

  • Alt nuachta

An méid a dhéanann an tAontas Eorpach chun tacú le daoine faoi mhíchumas

Ar an 3 Nollaig, déanann an domhan Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas a cheiliúradh. Foghlaim faoin méid a dhéanann an tAontas Eorpach lena chinntiú go mbeidh rochtain chomhionann ag daoine faoi mhíchumas san Eoraip ar scoileanna, ar fhostaíocht, ar bhonneagair, ar tháirgí agus ar sheirbhísí.

  • Alt nuachta

Conas aiseolas diúltach a thabhairt d’fhostaithe ar bhealach tuisceanach

Is féidir le haiseolas diúltach a thabhairt d’fhostaí a bheith dúshlánach ach is cuid thábhachtach den bhainistíocht a dhéantar ar fhostaithe í agus, go deimhin, is féidir an caidreamh idir tusa agus an fostaí a neartú ach an t-aiseolas a thabhairt i gceart. Coinnigh ort ag léamh chun fáil amach conas is féidir leat é sin a bhaint amach.

  • Alt nuachta

An bhfuil tú ag streachailt leis an iarracht píosa oibre a dhéanamh in am? Foghlaim conas gan spriocdháta eile a ligean tharat choíche arís

Dúshlán coitianta i saol na hoibre is ea spriocdhátaí dochta. Mar sin féin, is féidir le tionscadal a bhfuil a spriocdháta i bhfad chun cinn a bheith chomh dúshlánach céanna ó thaobh bainistíochta de. Seo iad na bealaí is fearr chun do chuid spriocdhátaí a láimhseáil, bíodh siad ag teannadh leat nó i bhfad chun cinn, agus a bheith ag obair gan strus a bheith ort.

Imeachtaí atá ar na bacáin

  • Laethanta eolais

Work in Norway

  • Ar líne amháin
A bhaineann le
European Job DaysJobseekersEmployersLiving & Working
  • Taispeántais

Finland Works

  • Ar líne amháin
A bhaineann le
European Job DaysJobseekersEmployersLiving & Working