Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
EURES
Nyhetsartikel19 februari 2018Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Ett enkelt sätt att få dina kvalifikationer erkända utomlands

Vad har dessa yrken gemensamt: apotekare, sjukgymnast, bergsguide, fastighetsmäklare och sjuksköterska?

An easy way to get your qualifications recognised abroad
Еuropa

Kvalifikationerna för dessa yrken kan lätt kontrolleras över gränserna tack vare det europeiska yrkeskortet (European Professional Card, EPC).

I den här artikeln beskriver vi kortet kortfattat. Vill du veta mer kan du gå in på Ditt Europa. Du kan också få mer information om reglerna i ett visst land via de nationella rådgivningscentrumen. För frågor om EU kan du också kontakta Europa direkt.

Det europeiska yrkeskortet är egentligen inget fysiskt kort. Det är en elektronisk rutin som gör att du snabbt och enkelt kan få dina yrkeskvalifikationer erkända i ett annat EU-land. Du kan hålla reda på din ansökan på nätet och återanvända uppladdade handlingar för nya ansökningar i andra länder.

I framtiden kan det europeiska yrkeskortet komma att utvidgas till andra yrken än dem som nämns ovan. Om du har ett annat yrke måste du i dagsläget använda standardförfarandena för att få dina kvalifikationer erkända och få tillträde till ett reglerat yrke i ett annat land.

Yrkeskortsförfarandet kan användas av personer som tillfälligt vill utöva sitt yrke i ett annat EU-land eller som vill bosätta sig i ett annat EU-land och stadigvarande utöva sitt yrke.

Det europeiska yrkeskortet är ett elektroniskt bevis på du har kontrollerats av myndigheterna och fått dina yrkeskvalifikationer erkända i det land som du vill jobba, eller att du uppfyller villkoren för att jobba där tillfälligt.

När myndigheterna i värdlandet har godkänt din ansökan kan du skapa ett yrkeskort i pdf-format. På det finns ett referensnummer som arbetsgivare kan använda för att kontrollera giltigheten.

Om du vill bosätta dig i ett annat land en längre tid kan du välja att, eller ibland vara tvungen att, registrera dig hos en yrkesorganisation, exempelvis Royal Pharmaceutical Society eller Chartered Society of Physiotherapy i Storbritannien, eller att genomgå ytterligare kontroller, som kan röra t.ex. språklig förmåga, innan du kan börja utöva ditt yrke. Hör med de nationella myndigheterna om vad som gäller.

Det europeiska yrkeskortet har ingen sista giltighetsdag om du bosätter dig i ett land för en längre tid. Om du endast tillhandahåller tjänster tillfälligt, så gäller det dock i 18 månader. För yrken som har en inverkan på folkhälsan gäller det endast tolv månader.

Titta gärna på Europeiska kommissionens animerade film som förklarar hur det fungerar här.

 

Länkar:

Det europeiska yrkeskortet (EPC) – animerad film

Europeiska yrkeskortet (EPC) – Ditt Europa

Nationella rådgivningscentrum

Erkännande av yrkeskvalifikationer

Yrkesorganisationer och språkkrav

 

Läs mer:

Hitta en Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eurestjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
Externa EURES-nyheterRåd och tipsUngdom
Relaterade avsnitt
Leva & arbeta
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.