Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea
EURES
Artiklu tal-aħbarijiet19 Frar 2018L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni

Mod faċli biex il-kwalifiki tiegħek jiġu rikonoxxuti f'pajjiżi barranin

X'għandhom komuni dawn kollha li ġejjin: farmaċista, fiżjoterapista, gwida f'żoni muntanjużi, aġent tal-proprjetà u infermiera ġenerali?

An easy way to get your qualifications recognised abroad
Еuropa

Dawn kollha huma professjonijiet li fihom il-kwalifiki tiegħek jistgħu jiġu vverifikati faċilment minn fruntiera għal oħra permezz tal-Karta Professjonali Ewropea (KPE).

F'dan l-artiklu, aħna ddeskrivejna l-aspetti bażiċi tal-KPE, iżda informazzjoni aktar dettaljata hija disponibbli online permezz ta' L-Ewropa tiegħek. Iċ-ċentri nazzjonali ta' assistenza jistgħu jipprovdu aktar informazzjoni dwar ir-regoli f'pajjiż partikolari, jew jekk ikollok xi mistoqsija ulterjuri dwar l-UE, int tista' tikkuntattja lil Europe Direct.

Il-KPE mhijiex karta reali - minflok, hija proċedura elettronika li tippermetti li l-kwalifiki professjonali tiegħek jiġu rikonoxxuti malajr u faċilment f'pajjiż ieħor tal-UE. Din tfisser ukoll li tista' żżomm kont tal-applikazzjoni tiegħek għar-reġistrazzjoni online u li terġa’ tuża dokumenti mtellgħin diġà biex tibda applikazzjonijiet ġodda għal pajjiżi differenti.

Fil-futur, il-proċedura tal-KPE tista' tiġi estiża għal professjonijiet oħrajn differenti minn dawk imsemmija hawn fuq. Bħalissa, il-professjonisti f'industriji oħrajn iridu jiddependu fuq il-proċeduri standard biex jaċċessaw professjoni regolata f'pajjiż ieħor sabiex il-kwalifiki tagħhom jiġu rikonoxxuti.

Il-proċedura hija disponibbli għal dawk il-persuni li jixtiequ jipprattikaw il-professjoni tagħhom f'pajjiż ieħor tal-UE fuq bażi temporanja u okkażjonali, jew għal dawk li jixtiequ jibdew jgħixu f'pajjiż ieħor tal-UE u jipprattikaw il-professjoni tagħhom hemm fuq bażi permanenti.

Il-KPE hija l-prova elettronika li int għaddejt mill-kontrolli amministrattivi u li l-kwalifiki professjonali tiegħek ġew rikonoxxuti mill-pajjiż li tixtieq taħdem fih, jew li int issodisfajt il-kundizzjonijiet biex tipprovdi servizzi f'dak il-pajjiż fuq bażi temporanja.

Meta applikazzjoni għal rikonoxximent tiġi approvata mill-awtoritajiet rilevanti tal-pajjiż ospitanti, int tista' tiġġenera ċertifikat tal-KPE f'format ta' pdf, li jinkludu numru ta' referenza li impjegatur prospettiv jista' juża biex jiċċekkja l-validità tiegħu.

Jekk għandek il-ħsieb li tibda tgħix f'pajjiż barrani għal perjodu twil, jaf tkun tista' jew anki tkun obbligat/a li tirreġistra ma' korp professjonali, bħar-Royal Pharmaceutical Society jew iċ-Chartered Society of Physiotherapy fir-Renju Unit, jew jaf ikollok tgħaddi minn kontrolli addizzjonali li jinkludu l-kapaċità lingwistika, qabel ma tkun tista' tibda tipprattika l-professjoni tiegħek. Int tista' tiċċekkja r-rekwiżiti mal-awtoritajiet nazzjonali rilevanti.

Il-KPE hija valida b'mod indefinit jekk int tkun tibda tgħix fit-tul f'pajjiż, iżda jekk int tkun qed tipprovdi servizzi fuq bażi temporanja, hija se tkun valida għal 18-il xahar. Għal dawk il-professjonijiet li jkollhom impatt fuq is-saħħa jew is-sigurtà pubblika, hija valida għal 12-il xahar biss.

Vidjo animat maħluq mill-Kummissjoni Ewropea jispjega s-sistema hawn.

 

Links relatati:

Il-Karta Ewropea Professjonali (KPE) – vidjo animat

Il-Karta Ewropea Professjonali (KPE) – L-Ewropa tiegħek

Ċentri nazzjonali ta' assistenza

Rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali

Korpi professjonali u rekwiżiti lingwistiċi

 

Aqra aktar:

Sib Konsulent tal-EURES

Kundizzjonijiet tax-xogħol u l-għajxien fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi ta’ Data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Onlineli ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
Aħbarijiet esterni tal-EURESIdeat u SuġġerimentiŻgħażagħ
Sezzjoni(jiet) relatati
L-Għajxien u x-Xogħol
Settur
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.