Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
EURES

Δήλωση προστασίας δεδομένων – Μηνύματα και αιτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία υποστήριξης της EURES

Στην παρούσα δήλωση απορρήτου παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Πράξη επεξεργασίας: EURES

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας — Τμήμα πληροφοριών και πύλης EURES

Σύνδεσμος αρχείουhttps://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

1. Εισαγωγή

Αυτή η πράξη περιλαμβάνει επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (εφεξής: «η Αρχή») δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να σέβεται την ιδιωτική σας ζωή. Η Αρχή συλλέγει και επεξεργάζεται περαιτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/17251, ο οποίος ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πληροφορίες της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 15-16 του εν λόγω κανονισμού. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, ή γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων, ισχύει για οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων από οργανισμούς εκτός των οργάνων και οργανισμών της ΕΕ.

Στην παρούσα δήλωση περί απορρήτου επεξηγούνται ο λόγος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ο τρόπος συλλογής, χειρισμού και διασφάλισης της προστασίας όλων των παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα στοιχεία αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Παρατίθενται επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, καθώς και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

 

2. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η υπηρεσία υποστήριξης του EURES παρέχει βοήθεια και υποστήριξη στους χρήστες της διαδικτυακής πύλης EURES. Ερωτήματα μπορούν να υποβάλλονται μέσω τηλεφώνου, διαδικτυακής συνομιλίας (chat) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

3. Με ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διότι:

  • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο όργανο ή στον οργανισμό της Ένωσης, και
  • εσείς, ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους ειδικούς σκοπούς,

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 της 23ης Οκτωβρίου 2018, και ειδικότερα το άρθρο 5 παράγραφος 1.

4. Τι είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω

Προκειμένου να σας παρέχουμε βοήθεια και υποστήριξη, είναι υποχρεωτική η παροχή ορισμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία που πρέπει να παράσχετε είναι το ονοματεπώνυμό σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, η χώρα κατοικίας, καθώς και η προτιμώμενη γλώσσα επικοινωνίας.

5. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα που συλλέγονται διατηρούνται με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη. Δεν έχετε άμεση πρόσβαση στα αποθηκευμένα δεδομένα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ελέγξετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αποθηκευθεί για λογαριασμό σας, να τα τροποποιήσετε ή να τα διαγράψετε, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:: empl-eures@ec.europa.eu

6. Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, του άρθρου 44 παράγραφος 1 και της αιτιολογικής σκέψης 45 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/11492, που ορίζει ότι «η αρχή διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού EURES», το Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού του ευρωπαϊκού δικτύου υπηρεσιών απασχόλησης (EURES) μεταφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού 2019/1149, η Επιτροπή θα εξακολουθεί να διασφαλίζει τη λειτουργία και την ανάπτυξη της υποδομής πληροφοριακών συστημάτων της πύλης EURES και των σχετικών υπηρεσιών πληροφορικής.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή (μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έγγραφα, βάσεις δεδομένων, δέσμες δεδομένων που έχουν αναφορτωθεί κ.λπ.) αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές είτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε των εξωτερικών συνεργατών της (ταξιδιωτικό γραφείο). Όλες οι πράξεις επεξεργασίας εκτελούνται σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι εξωτερικοί συνεργάτες της Επιτροπής δεσμεύονται, όσον αφορά κάθε πράξη επεξεργασίας των δεδομένων σας για λογαριασμό της Επιτροπής, από ειδική συμβατική ρήτρα, καθώς και από τις υποχρεώσεις τήρησης του απορρήτου που απορρέουν από τη μεταφορά του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών [«ΓΚΠΔ» κανονισμός (ΕΕ) 2016/679].

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Επιτροπή εφαρμόζει διάφορα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την αντιμετώπιση του κινδύνου απώλειας δεδομένων, αλλοίωσης δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, λαμβανομένου υπόψη του κινδύνου που ενέχει τόσο η επεξεργασία όσο και η φύση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν τον περιορισμό της πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν εύλογη ανάγκη γνώσης για τους σκοπούς της συγκεκριμένης πράξης επεξεργασίας.

7. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους γνωστοποιούνται;

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται στην υπηρεσία υποστήριξης EURES συλλέγονται και υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία μόνο στον βαθμό που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας ή για κάθε άλλο χειρισμό του αιτήματός σας. Για την εξεύρεση λύσης, η υπηρεσία υποστήριξης μπορεί να χρειαστεί να διαβιβάσει το αίτημά σας στους υπαλλήλους των οργανισμών που συμμετέχουν στο δίκτυο EURES. Σε περίπτωση διαβίβασης του αιτήματός σας, θα ενημερωθείτε σχετικά.

Σε περίπτωση που τα δεδομένα τα οποία υποβάλλονται στην υπηρεσία υποστήριξης διαβιβάζονται και υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία σε σύστημα που τελεί υπό τη διαχείριση εθνικού γραφείου συντονισμού του EURES ή οργανισμού που είναι μέλος ή εταίρος του EURES όπου έχει διαβιβαστεί το αίτημά σας, ο εν λόγω οργανισμός, ως υπεύθυνος επεξεργασίας βάσει τουκανονισμού (ΕΕ) 2016/679(γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων), πρέπει να εγγυάται την προστασία και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό.

Συμφωνώντας με την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων παρέχει επίσης τη συγκατάθεσή του για τη διαβίβαση των δεδομένων, εάν είναι αναγκαία για τον χειρισμό του αιτήματός του, σε κράτη μέλη του ΕΟΧ και στην Ελβετία που συνδέονται με το δίκτυο EURES σύμφωνα με τονκανονισμό (ΕΕ) 2016/589 και τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου3.

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα ως «υποκείμενο των δεδομένων» βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ (άρθρα 14-25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Κατά περίπτωση, έχετε επίσης το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία ή το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή, σε περίπτωση διαφωνίας, με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρέχονται στο σημείο 9.Στοιχεία επικοινωνίας.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας, παραθέστε στο αίτημά σας την περιγραφή τους (δηλ. τον αριθμό καταχώρισής τους), όπως προσδιορίζεται στο σημείο 10.Πού μπορείτε να βρείτε λεπτομερέστερες πληροφορίες;)για το αίτημά σας.

9. Στοιχεία επικοινωνίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Την πύλη EURES διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού για το EURES, που έχει συσταθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας —Τμήμα Πληροφοριών και EURES, το οποίο λειτουργεί ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 2018/1725.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 ή για τυχόν απορίες, καταγγελίες ή άλλα αιτήματα σχετικά με τα δεδομένα που διαβιβάζονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία στη διαδικτυακή πύλη EURES, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: data-protection@ela.europa.eu

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της Αρχής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (data-protection@ela.europa.eu) σχετικά με θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

Αν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας βάσει τουκανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 έχουν παραβιαστεί λόγω της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε (δηλ. μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία) στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu).

10. Πού μπορείτε να βρείτε λεπτομερέστερες πληροφορίες;

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Αρχής δημοσιεύει το μητρώο όλων των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τις οποίες διενεργεί η Αρχή και οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί και έχουν κοινοποιηθεί σε αυτόν. Η πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο είναι δυνατή μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

υποσημειώσεις

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών [και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001].

2 Κανονισμός (EE) 2019/1149 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004, (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και (ΕΕ) 2016/589 και την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2016/344 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και την Ελβετία), ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 21–56

3 Συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, τις αεροπορικές και χερσαίες μεταφορές, τις δημόσιες συμβάσεις, την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, την αμοιβαία αναγνώριση σε σχέση με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και το εμπόριο γεωργικών προϊόντων, Επίσημη Εφημερίδα L 114, 30/04/2002.