Skip to main content
EURES
Uutisartikkeli11. lokakuuta 2018Euroopan työviranomainen, Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto

Voiko ulkomailla asuminen parantaa itsetuntemusta?

Oxford Dictionaryn mukaan itsetuntemus voidaan määritellä ihmisen oman luonteen ja tunteiden tietoiseksi käsittämiseksi (conscious knowledge of one’s own character and feelings). Se tarkoittaa kykyä määritellä, keitä olemme ihmisinä ja kykyä tuntea omat arvomme sekä tietää, mitä haluamme elämältä.

Can living abroad boost your self-awareness?
EURES

Miten ulkomailla asuminen liittyy tähän kaikkeen?

Tutkimus

Rice University, Columbia University, University of North Carolina ja Massachusetts Institute of Technology tekivät hiljattain tutkimuksen, jossa niiden tutkijoiden muodostama ryhmä tarkasteli ulkomailla asumisen ja ihmisten itsetuntemuksen välistä suhdetta. Tutkijat havaitsivat kiinnostavia yhteyksiä näiden kahden tekijän välillä.

Tutkimus perustui lähes 2 000 ihmiseltä saatuun palautteeseen. Osa vastaajista oli asunut ulkomailla ja osa ei. Maailman talousfoorumin mukaan tuloksista kävi ilmi, että ulkomailla asuminen parantaa ihmisten itsetuntemusta, koska se saa ihmiset arvioimaan, määrittelevätkö heidän identiteettinsä osatekijät todella, keitä he ovat vai heijastavatko ne vain heidän kasvatustaan, joka perustuu kulttuuritaustaan. Lyhyesti sanottuna eläminen vieraassa kulttuurissa saa ihmiset pohtimaan todellisia arvojaan ja sitä, keitä he ovat, sen sijaan, että he vain hyväksyisivät kasvatukseensa perustuvat arvot ja käsityksen itsestään.

Tutkimuksessa todettiin myös, että ulkomailla vietetyn ajan pituudella on suurempi merkitys kuin asuinmaiden lukumäärällä. Mitä kauemmin ihmiset asuvat ulkomailla, sitä enemmän aikaa he käyttävät itsearviointiin.

Edut

Hyvä itsetuntemus voi auttaa lujittamaan ihmissuhteita, kehittämään osaamista ja ohjaamaan omaa elämää myönteiseen suuntaan. Se edistää sekä onnellisuutta että luottavaisuutta, koska oman itsensä tunteminen helpottaa onnellisuutta lisäävien päätösten tekemistä. Tämä johtaa puolestaan luottavaisuuden paranemiseen.

Nämä päätökset eivät vaikuta pelkästään ihmisten yksityiselämään. On myös osoitettu, että itsetuntemuksen parantamisella voi olla myönteisiä vaikutuksia työelämään, sillä se parantaa ihmisten päätöksentekovalmiuksia työpaikalla ja yleisesti valmiuksia tehdä työuraa koskevia päätöksiä.

Päätelmät

Ulkomailla asuminen voi olla vain jännittävä seikkailu, mutta se voi olla paljon muutakin. Jos asut jo nyt ulkomailla, ota hetki aikaa itsearvioinnille. Tulokset voivat olla ennalta arvaamattomat. Jollet vielä ole valinnut tätä mahdollisuutta, lukemasi artikkeli on toivottavasti osoittanut, että ulkomaan kokemuksesta saa paljon enemmän kuin osasit arvatakaan.

 

Asiaan liittyviä linkkejä

Tutkimus: The shortest path to oneself leads around the world: Living abroad increases self-concept clarity

Maailman talousfoorumi: What living abroad does to your self-awareness

 

Lisätietoja:

Euroopan työpaikkapäivät

Drop’pin@EURES

Etsi EURES-neuvojaa

Elin- ja työolot EURES-maissa

EURESin työpaikkatietokanta

EURES-palvelut työnantajille

EURESin tapahtumakalenteri

Tulevat online-tapahtumat

EURES Facebookissa

EURES Twitterissä

EURES LinkedInissä

Aiheet
Liiketoiminta / YrittäjyysUlkoiset EURES-uutisetUlkopuoliset sidosryhmätTyömarkkinauutiset/liikkuvuusuutisetUutiset/raportit/tilastotRekrytointitrenditNuoriso
Aiheeseen liittyvä(t) osio(t)
Asuminen ja työskentely
Sektori
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastuuvapauslauseke

Artikkelien tarkoituksena on tarjota EURES-portaalin käyttäjille tietoa ajankohtaisista aiheista ja suuntauksista sekä herättää keskustelua ja keskustelua. Niiden sisältö ei välttämättä vastaa Euroopan työviranomaisen (ELA) tai Euroopan komission näkemystä. Lisäksi EURES ja ELA eivät tue edellä mainittuja kolmansien osapuolien verkkosivustoja.