Skip to main content
Logo Evropské komise
EURES
Zpráva24 duben 2017Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Vše o programu Erasmus+

Erasmus+ je program Evropské komise pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Od roku 2014 pomáhá tisícům mladých lidí a organizací rozšiřovat obzory za hranice – mladým lidem umožňuje rozvíjet dovednosti a organizacím zvyšovat potenciál jejich pracovníků.V následujícím článku se zaměřujeme na některé příležitosti, které program Erasmus+ přináší mladým lidem a organizacím zapojeným do služby Drop’pin@EURES.

All about Erasmus+
Shutterstock

Mladí lidé

Příležitosti pro mladé lidi (ve věku od 13 do 30 let) v rámci programu Erasmus+ jsou navrženy tak, aby jim pomáhaly rozvíjet nové dovedností, seznámit se s novými kulturami, naučit se nové jazyky a získat cenné zkušenosti v oboru, který je zajímá.

Zatímco výměny mládeže umožňují mladým lidem z jedné nebo více zemí EU zapojit se do společného pracovního programu, prostřednictvím Evropské dobrovolné služby mají k dispozici příležitosti k dobrovolné činnosti v zahraničí.

Studenti

Studenti mohou prostřednictvím programu Erasmus+ studovat v zahraničí a vylepšit si tak své komunikační, jazykové a mezikulturní dovednosti v podnětném novém prostředí. Tyto studijní pobyty mohou být v délce 3–12 měsíců a jsou k dispozici studentům bakalářského, magisterského i doktorského studia.

Mezi další příležitosti pro studenty patří stáže v zahraničí, které zahrnují činnosti, jako je odborná praxe nebo pracovní stáž. Tyto stáže jsou určeny jak studentům, tak i čerstvým absolventům. Mohou trvat 2–12 měsíců a umožňují mladým lidem prohloubit jejich dovednosti a zároveň se obeznámit s jinou kulturou.

Organizace

Program Erasmus+ nabízí celou řadupříležitostí pro organizace působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Instituce vysokoškolského vzdělávání mohou vyslat své zaměstnance dále se vzdělávat nebo vyučovat v zahraničí. Možnosti výuky a odborné přípravy jsou dostupné i pro pracovníky z oblasti odborného vzdělávání a přípravy, zaměstnance škol, pracovníky působící ve vzdělávání dospělých a pracovníky s mládeží. 

K dispozici je také financování inovativních projektů, jejichž cílem je zdokonalit používané postupy, a to v podobě strategických partnerství, znalostních aliancí a aliancí odvětvových dovedností. Projekty na budování kapacit podporují modernizaci vysokoškolského vzdělávání a rozvoj práce s mládeží a neformálního učení.

Více informací

Více informací o programu Erasmus+ a o tom, co nabízí mladým lidem a organizacím, naleznete na webových stránkách programu.

 

Související odkazy:

Příležitosti pro mladé lidi

příležitosti pro studenty

příležitostí pro organizace

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Drop’pin@EURES

Najděte si svého poradceEURES

Pracovní a životní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

EURES na Google+

Témata
EU toolbox pro mobilituExterní zainteresované stranyRady a tipyZprávy/přehledy/statistikyMládí
Související sekce
Pomoc a podporaŽivot a práce
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.