Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
EURES
Nyhetsartikel2 augusti 2019Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Sju tecken på att du skulle kunna vara en entreprenör i själ och hjärta

Entreprenörer kan komma i olika storlekar, åldrar, kön eller nationaliteter, men de mest framgångsrika har vissa egenskaper gemensamt. I denna artikel tittar vi på dessa egenskaper och hjälper dig att fastställa huruvida du är en entreprenör i själ och hjärta.

7 signs that you could be an entrepreneur at heart
EURES

Du har en vision

Det är lätt att titta på Steve Jobs eller Bill Gates och tro att entreprenörskap bara handlar om att tjäna miljoner och skapa världens största varumärke. Även om detta är en utmärkt ambition måste en framgångsrik affärsverksamhet börja med en idé. Entreprenörer kan skickligt hitta luckor i marknaden för nya produkter, identifiera en efterfrågan som inte har tillmötesgåtts eller utveckla en ny lösning på ett gammalt problem.

Du kan fokusera på framtiden

Samtidigt som nuet är viktigt håller framgångsrika entreprenörer även alltid ett öga på framtiden. De förutser kommande utmaningar, möjligheter och trender i syfte att säkerställa att de håller sig i sin branschs framkant och snabbt kan hantera ändrade behov bland kunder och konsumenter.

Du kan ta (beräknade) risker

Det finns ett ord som kan utgöra skillnaden mellan en framgångsrik och en misslyckad entreprenör: beräknad. Entreprenörer tar risker baserat på noggrann eftertanke eller planering, inte på känsla. Att etablera ett företag och få det att växa kräver ett visst mått av risktagande, men det är viktigt att skilja mellan detta och vårdslöshet. En framgångsrik entreprenör vet när det är läge att ta risker, men även när man bör undvika dem.

Du är flexibel

Förmågan att anpassa sig till förändringar är avgörande för att man ska bli framgångsrik i affärsvärlden. Såväl marknader som människor är oförutsägbara, och om en entreprenör kan anpassa sig till oväntade situationer (snarare än att kämpa mot dem) kan detta enbart hjälpa denne att lyckas.

Du är empatisk

När människor tänker på en framgångsrik entreprenör föreställer de sig ibland en hänsynslös person som sätter sina egna mål högre än andras känslor. I själva verket förhåller det sig sällan på detta vis. Det är viktigt att de anställda, kunderna och aktieägarna upplever att deras röster spelar roll och lyssnas till. De mest framgångsrika företagarna är de som tar hänsyn till berörda parters åsikter och känslor, och tydligt informerar dem om att de arbetar för en gemensam vision.

Du är motiverad

Att vara sin egen chef innebär att du motiverar dig själv och inte förlitar dig på att andra ska göra det åt dig. Entreprenörer har ingen chef som håller koll på deras framsteg, ser till så att de håller deadline eller läxar upp dem om de kommer för sent på morgonen. Det är deras ansvar att se till att allting flyter på och att arbetet utförs i tid.

Nyckeln till att förbli motiverad är passion. Om du älskar din idé kommer du att vara än mer beslutsam om att den ska lyckas.

Du förmår välkomna misslyckanden

Misslyckanden är en oundviklig del av att starta ett företag och bli en entreprenör. De som kan övervinna dem, och tillämpa de lärdomar de dragit på framtida situationer, är de som kommer att bli långsiktigt framgångsrika. I stället för att se ett misslyckande som något negativt ser entreprenörer det som en chans att förbättra sig.

Där har du det: sju tecken på att du skulle kunna vara en entreprenör i själ och hjärta. Vi hoppas att detta hjälper dig att hitta entreprenören inom dig!

I samarbete med Eures, den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet.

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Drop’pin@EURES

Hitta Eurespersonal

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eurestjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
Företag /EntreprenörskapRåd och tipsUngdom
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.