Skip to main content
EURES
Zpráva12. července 2019Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

6 kroků k zahájení profesní kariéry v zahraničí: část 2

Druhá část naší třídílné série se zabývá tím, na co je třeba se zaměřit, pokud se ucházíte o práci v zahraničí, a přináší pár rad týkajících se přípravy na pohovor.

6 steps to starting a professional career abroad: Part 2
EURES

Krok č. 3: ucházení se o práci v zahraničí

Jakmile jste se rozhodli pro práci v zahraničí, je načase si vyhledat příležitosti, o které byste se mohli ucházet.

Jak a kde se mohu ucházet o práci?

 • Pusťte se do vyhledávání: Vyhledávač sítě EURES „Najít pracovní místo“ vám umožňuje vyhledávat pracovní příležitosti podle klíčových slov a stanovených kritérií. Poté můžete svůj profil porovnat s výsledky vyhledávání, abyste zjistili, v jaké míře vyhovujete požadavkům zaměstnavatele.
 • Vyhovující pracovní místa: Jakmile naleznete pracovní místo podle vašich představ, můžete se o něj ucházet přímo prostřednictvím portálu EURES. Také další internetové stránky, portály pracovních příležitostí a denní tisk využívají on-line systémy k podávání žádostí o zaměstnání, přičemž vám poradí, jak se o práci ucházet a koho kontaktovat.
 • Vytvořte si svůj životopis na portálu EURES: Po registraci na internetových stránkách sítě EURES si můžete svůj životopis vytvořit přímo on-line, nebo můžete na platformu EURES nahrát již připravený životopis. Váš životopis bude poté dostupný potenciálním zaměstnavatelům a pracovníkům sítě EURES, kteří pomáhají zaměstnavatelům s vyhledáváním vhodných uchazečů.
 • Buďte proaktivní: Možná byste si přáli pracovat pro konkrétní společnost. Žádost o zaměstnání zaslaná z vlastní iniciativy může někdy otevřít dveře, o kterých jste ani nevěděli, že existují (zaměstnavatelé nezveřejňují všechna volná pracovní místa). Obecně se doporučuje zaslat cíleně upravený životopis a motivační dopis.

Jak napsat životopis?

 • Využijte Europass: Využití životopisu ve formátu Europass je dobrý nápad, neboť umožňuje snadné mezinárodní srovnání vaší kvalifikace a dovedností. Tento formát je dostupný ve všech zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP) a je vhodný pro absolventy jak odborného, tak vysokoškolského vzdělání.
 • Upravte svůj životopis na míru: Přizpůsobení vašeho životopisu pracovní pozici, o kterou se ucházíte, je nutností. Zdůrazněte konkrétní zkušenosti a dovednosti, které odpovídají potřebám zaměstnavatele, aby si mohl udělat jasnou představu o tom, proč jste právě vy vhodnou osobou pro nabízenou práci.
 • V jednoduchosti je krása: Náboroví pracovníci nebudou moci nad vaším životopisem strávit příliš mnoho času. Pokud jej omezíte na dvě strany, použijete krátké věty a zahrnete pouze relevantní informace, podaří se vám srozumitelněji a stručněji vystihnout, co nabízíte.
 • Kontrola správnosti: Vždy si po sobě celý životopis přečtěte a přesvědčte se, že neobsahuje chyby. Pokud jej připravujete v cizím jazyce, využijte slovník nebo požádejte někoho o pomoc.
 • Reference: V mnoha zemích je běžnou praxí, že uchazeči zahrnují do životopisu reference (tj. jméno a kontaktní údaje určité osoby, která může potvrdit informace uvedené v životopise). Pokud se rozhodnete reference poskytnout, nezapomeňte předem požádat danou osobu o svolení.

 Jak zformulovat žádost o zaměstnání?

 • Představte se: Součástí žádosti o zaměstnání je obvykle životopis a průvodní neboli motivační dopis (pokud není poskytnut zvláštní formulář žádosti). Motivační dopis nabízí příležitost k tomu, abyste se představili a prokázali svůj zájem o nabízenou pracovní pozici.
 • Buďte struční: Stejně jako v případě životopisu se u motivačního dopisu doporučuje nepřekročit délku jedné strany a zaměřit se jen na ty nejdůležitější informace.
 • Rozvrhněte si obsah: Váš text by měl být rozčleněn přibližně do čtyř odstavců, přičemž každý z nich by měl být zaměřen na jiné klíčové téma. Doporučujeme následující přístup:
  1. Vyjádřete svůj zájem o danou pracovní pozici a vysvětlete, kde jste se o ní dozvěděli.
  2. Objasněte, proč o ni máte zájem a jak splňujete uvedené požadavky.
  3. Zdůrazněte několik profesních nebo osobních schopností, které přidají vaší žádosti na atraktivitě.
  4. Uveďte, že jste připraveni absolvovat pohovor a poskytnout na vyžádání další informace či podpůrné dokumenty.

Pro jaký jazyk se rozhodnout?

 • Při psaní použijte jazyk, který je národním jazykem zaměstnavatele nebo ve kterém byl zveřejněn inzerát na danou pracovní pozici: Není-li v inzerátu uvedeno jinak, je toto vždy nejlepší řešení. V případě nadnárodních pracovních míst bude často vhodným komunikačním jazykem angličtina.
 • Objasněte svou kvalifikaci: Pokud skutečně připravujete dokument v cizím jazyce, ujistěte se, že své předchozí úspěchy podáte způsobem, který bude pro čtenáře srozumitelný (s využitím srovnatelných příkladů z domovské země zaměstnavatele, pokud je to možné).

Část 4: Průběh pohovoru

Pokud je vaše žádost o zaměstnání příznivě přijata, pravděpodobně budete pozváni k pohovoru. V rámci přípravy na pohovor je třeba věnovat pozornost celé řadě otázek, proto jsme pro vás připravili shrnutí klíčových bodů.

Jak se připravit na pohovor?

 • Vyhledejte si informace: Vynikajícím způsobem, jak projevit váš zájem o společnost zaměstnavatele, je prokázání určitých znalostí o dané společnosti a připravenost klást či zodpovídat otázky, které se jí týkají. Stejně tak je důležité se ujistit, že jste důkladně prostudovali pracovní náplň dané pozice a že vaše dovednosti a zkušenosti odpovídají požadavkům.
 • Ukažte své jazykové dovednosti: Osoba, která pohovor povede, bude pravděpodobně chtít vyhodnotit úroveň, na jaké jste schopni komunikovat v jazyce její země. Využijte co nejlépe svou slovní zásobu, a pokud se dostanete do nesnází, ukažte ochotu se zlepšit (tj. zúčastnit se jazykového kurzu).
 • Připravte si pár příkladů: Bez ohledu na to, jaké otázky osoba vedoucí pohovor bude klást, je pravděpodobné, že se budete muset přenést zpět do situací v minulosti, kdy jste prokázali konkrétní dovednost, například schopnost čelit potížím nebo převzít iniciativu. Pokud si takové příklady připravíte předem, může být pro vás jednodušší si je vybavit během pohovoru.
 • Neztraťte sebedůvěru: Ať již se na pohovor připravíte sebelépe, pravděpodobně vás nejméně jedna otázka v jeho průběhu rozhodí nebo překvapí. Pokuste se zachovat chladnou hlavu, dejte si čas na rozmyšlení odpovědi a v každém případě buďte upřímní. Pokud odpověď neznáte, přiznejte to a vysvětlete, jak byste se k odpovědi nebo řešení pokusili dopracovat.
 • Ukažte, že jste týmovým hráčem: Týmová práce je alfou a omegou každého podnikání a jedná se o dovednost, které si zaměstnavatelé vysoce cení. Proto určitě zdůrazněte svůj příspěvek k výsledkům týmu, ve kterém jste pracovali dříve.
 • Promyslete si výši platu: Je vhodné si zjistit průměrnou výši platu pro podobné povolání v zemi, do které se chystáte přestěhovat, abyste věděli, co očekávat. Totéž platí o smluvních ujednáních a pracovním právu. Oddíl věnovaný životním a pracovním podmínkám na portálu EURES a pracovníci sítě EURES vám v tom mohou pomoci.

Jaké dokumenty je třeba vzít s sebou k pohovoru?

 • Životopis: Pokud je to možné, přineste si s sebou kopie životopisu v jazyce zaměstnavatele a v angličtině.
 • Osvědčení: Patří sem osvědčení o dosaženém vzdělání, absolvovaných jazykových kurzech a jiných relevantních kvalifikacích.
 • Překlady diplomů: U některých pracovních míst, například ve veřejném sektoru, může být vyžadován ověřený překlad dokladů potvrzujících vaši kvalifikaci. Obvykle je možné jej získat ve vašem vzdělávacím zařízení nebo v rámci příslušného odvětví.
 • Doklady totožnosti: Vezměte si s sebou cestovní pas nebo průkaz totožnosti a pokud možno i rodný list.
 • Zdravotní pojištění: Pro případ neočekávaných zdravotních výdajů může být užitečné mít k ruce evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo jiný doklad o zdravotním pojištění, pokud nejste občanem EU).
 • Průkazové fotografie: Pokud si přinesete jednu či dvě průkazové fotografie, mohou vynikajícím způsobem posloužit při identifikaci.
 • Doporučení: Doporučení od předchozích zaměstnavatelů nebo vaší vzdělávací instituce nejsou sice vždy vyžadována, ale mohou vám pomoci vyniknout mezi ostatními uchazeči.

O krocích č. 3 a 4 se můžete dozvědět více na portálu EURES, a chcete-li přejít na začátek této série, naleznete zde její první část (zahrnující krok č. 1 a 2). Nenechte si ujít poslední část této série, která budezveřejněna v nadcházejících týdnech. Tematicky se zaměří na stěhování do zahraničí a usazení se v nové zemi.

 

Související odkazy:

„Najít pracovní místo“

registraci na internetových stránkách sítě EURES

životopisu ve formátu Europass

životním a pracovním podmínkám

portálu EURES

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Drop’pin@EURES

Najděte si svého pracovníka sítě EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
Rady a tipyPracovní dny/událostiMládí
Související sekce
Pomoc a podporaŽivot a práce
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.